Deprem Bildirim Konusu

 • Bunu demiş ben başka bi yerden okumuştum böyle yazmıyordu olsun gene boş konuşmuş;  Depremin Büyüklüğü : 7.2

  Enlem-Boylam : 40.768 Kuzey-31.148 Doğu

  Odak Derinliği (h) : 14 km.

  Faylanma Mekanizması : 1. Düzlem : 276/59/-167

  2. Düzlem : 179/79/-32

  Yüzey Kırığı : karada gözlenen 45-50 km.

  Maksimum Yanal Atım : 1)-4.20 m. Düzce fayı doğu ucunda

  2)-5.40 m. Düzce güneyi

  3)-Batı ucunda, sağ yönlü yanal atım miktarı: 3 m.

  4)-Eğim-yönlü düşey atım: 2.5 m.

  5)-Doğu ucunda: sağ yönlü yanal atım miktarı:4.20m.  12 Kasım 1999 Düzce Depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluşmuştur.


  73 km. uzunluğunda olan bu fayın 30 km.lik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km. uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluşmuştur.


  Bu deprem, 17 Ağustos 1999 depremine neden olan KAF'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.


  12 kasım 1999 depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu gelişmiştir.


  Deprem kırığının doğu bölümünü sağ yönlü doğrultu atımlı, Efteni gölü bölümü ise oblik faylanma mekanizmasını yansıtır. Kırık üzerinde ölçülebilen maksimum sağ yönlü yer değiştirme 410+/- cm., eğim atım ise 300 cm. dolayındadır.


  MTA-Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan 17 Ağustos 1999 Depremi sonrası Düzce Alternatif Yerleşim Alanlarının Jeolojik İncelemesi" adlı raporda, Adapazarı-Düzce arasında deprem riski artan faylar olarak Düzce fayının doğu bölümü ve Hendek arasında deprem riski artan faylar olarak Düzce fayının doğu bölümü ve Hendek fayı öngörülmüştü. 12 Kasım 1999 depremi ile Düzce fayındaki beklenti gerçekleşmemiştir

 • arch87 öncü deprem kavramı hala bilinmemezliğini koruyor gerçekleşen bir depremden sonra aynı lokasyonda daha büyük bir deprem meydana gelirse diğer deprem öncü olarak adlandırılır.

  Başka türlü öncü/anaşok/artçı sınıflandırılması yapılamıyor.

  yani aslında öncü deprem dediğimiz öncü mü bilemediğimiz bir deprem. Sadece deprem sonrası süreç değerlendirmede var. Önceki deprem aslında. Öncü ama öncüsü olduğu vurana kadar kimse bilmiyor. Güzel..

 • Marmara’nın geçen yıl Ağustos Eylül Ekim dönemi hareketliliğini bu yılki durum ile karşılaştırabilir miyiz?

  Yada Ortalamayı bu yılla karşılaştırsak sonuç nasıl olur acaba ?

  5.8Mw depremi ve artçılarını çıkarman lazım normal yıllardaki ortalamayı vermez