Deprem Bildirim Konusu

 • Onur35


  Benim anlatımım kötü olduğu için, bir depremin yaydığı P,S, Yüzey dalgaları konularını basitçe açıklayan bir kaynak buldum.

  ilgi duyarsınız dye paylaşıyorum.


  İyi Günler dilerim.


  Yer kabuğunun içinde ani kaya kıvrılmaları ile açığa çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılması sonucu yer sarsılmasına deprem denir.

  deprem1

  Cisim Dalgaları

  Yer kabuğunun iç kısimlarındaki odak bölgesinden her yöne yayılan dalgalara cisim dalgaları adı verilir.

  1. P dalgaları

  2. S dalgaları

  olmak üzere iki çeşidi vardır.

  P-dalgaları ile S-dalgaları yerkabuğunun içerisinde meydana geldiği için bu dalgalara cisim dalgaları denir.

  P Dalgaları: Deprem odağından çevreye yayılan boyuna dalgalara P dalgaları denir.

  deprem2

  P Dalgalarının Özellikleri:

  – Sismografa (depremin şiddetini ölçen cihaz) ilk ulaşan ilk deprem dalgasıdır.

  – Hızı, kabuğun yapısına göre 1,5 km/s ile 8 km/s arasında değişir.

  – Yıkım etkileri düşüktür.

  – Her ortamda (katı-sıvı-gaz) yayılırlar.

  – Boyuna dalgalardır.

  S Dalgaları: Deprem odağından çevreye yayılan enine dalgalara P dalgaları denir.

  deprem3

  S Dalgalarının Özellikleri:

  – Kayıtlara ikinci ulaşan dalgalardır.

  – Hızı P dalgasının hızına göre değişirn ve yaklaşık 1 km/s ile 6,4 km/s arasındadır.

  – Sadece katı kütlelerde hareket ederler.

  – Enine dalgalardır.

  Yüzey Dalgaları:

  Odağa en yakın yani merkez üssü olarak adlandırılan bölgeden yayılan dalgalara yüzey dalgaları denir.

  Yüzey Dalgalarının Özellikleri:

  – Deprem dalgaları içerisınde en yavaş ilerleyen dalgalardır.

  – Yüzey dalgaları dünyanın yüzeyi boyunca yayılır.

  – P ve S dalgalarından sonra kayıtlara (sismograf) ulaşır.

  – Yüzey dalgalarının oluşumları sırasında yer hareket ettiğinden etkisi büyük olur.

  Yüzey dalgalarının

  1. Rayleigh dalgaları

  2. Love dalgaları

  olmak üzere iki çeşidi vardır.

  Rayleigh Dalgaları:

  Yeryüzünde okyanus üzerinde ilerleyen su dalgası gibi ilerleyen dalgalara rayleigh dalgası adı verilir.

  deprem4.png?x29959

  Deprem anında hissedilen sarsıntıların çoğu, diğer dalgalardan çok daha büyük enerji taşıyan bu Rayleigh dalgasından kaynaklanır.

  Love Dalgaları:

  Yeri yatay düzlemde hareket ettiren yüzey dalgalarına Love dalgaları denir.

  deprem5.png?x29959

  Love Dalgalarının Özellikleri:

  – Yüzey Dalgalarının en hızlısıdır.

  – Yeri yatay düzlemde hareket ettirir.

  – Yer yüzünde yarılmalara neden olur.

  Tsunami: Merkezi deniz dibinde olan derin depremlerden sonra zemin çökmesi ve taban kaymasıyla oluşan dalgaIara denir. Deniz dibindeki sismik sarsıntı sonrası oluşan tsunami dalgaları, onIarca metre yüksekIiğe ulaşabiliyor ve deniz kıyısındaki topraklarda yıkıcı etki yapıyor.

  Deprem İle İlgili Kavramlar:

  Sismoloji: Depremlerle ilgilenen bilim dalı (deprembilim)

  Sismolog: Depremler konusunda çalışan bilim adamı.

  Sismometre: Yer hareketini algılayan ve sarkaç sistemine göre çalışan alet.

  Sismograf: Sismometreler tarafından algılanan yer hareketini sinyal şekline dönüştürerek kağıt film veya bilgisayar ortamına aktaran aygıt.

  Sismogram: Sismograflar tarafından kaydedilen yer hareketinin herhangi bir ortam üzerindeki sinyal götüntusüdür.

  Fay: Yerkabuğunda yan yana duran iki blok arasındaki bağil hareket sonunda oluşmuş kırık yapısıdır.

  Depremin Büyüklüğü ve Şiddeti:

  Depremin büyüklüğü, deprem sırasında oluşan sarsıntıyı sismograf ile ölçer. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğiyle ölçülür ve 1, 2,…,9 gibi normal sayılarla ifade edilir. Deprem şiddeti ise depremin oluşturduğu hasar inceIenerek belirlenir. Mercalli ölçeği ile ölçülür ve I, II … Xll gibi roma rakamları ile ifade edilir.

  Richter ölçeğinde her 1 birimIik artış yer sarsıntısında10 katIık artışa denk gelir.

  Örneğin; Richter ölçeğine göre 3 ve 8 şiddetindeki İki depremi kıyaslarsak, bu iki deprem arasındaki fark 8-3=5 olduğundan ve her 1 birimlik artış yer sarsıntısında 10 katlık artış oluşturduğundan, 5 tane 10’u yanyana yazıp çarparsak, 10.10.10.10.10 = 100.000 sonucunu buluruz. Buna göre, 8 siddetinde deprem 3 şiddetindekine göre 100.000 kat daha fazla sarsınti oluşturur.

 • Deprem konusunda benim de en tehlikeli bulduğum bölgeler Erzincan, Malatya - Elazığ çevresi, Hatay, KAF'ın Ilgaz Dağları ile Bolu arasındaki bölümü, Isparta - Burdur - Antalya bölgesi. İstanbul da tabii ki dikkat etmeli, o büyük depremi bekliyorum ve gerekirse şehir yeniden dönüştürülmeli; ama diğer saydığım yerlerde daha önce deprem olabileceğini düşünüyorum. Ve de tahminimin gerçekleşmemesini, hiçbir şekilde hiç kimseye zarar gelmemesini yürekten diliyorum. Saygılarımla.

 • Patlaması beklenen volkanlar ;

  Shishaldin ( Aleutian adaları Alaska )

  Etna İtalya

  Sinaburg ve Keriinci Sumatra/Endonezya

  Krakatau , Tangkubanparahu, Agung ve Sangeang Api Sundastrait/Endonezya

  Manam Papua yeni Gine

  Karangetang Siau adası/Endonezya

  Ebeko,Karymsky Kamçatka

  Semisopochnoi Aleutian adaları/Amerika

  Colima Batı Meksika

  Ilker Gunebakan hocam belki işinize yarayabilir tahminlerinizde...

 • RAMAZAN DEMİRTAŞ'Dan istanbulda 3 ayrı deprem olabilir adlı makeleye (CENK YALTIRAK ve EKİBİ) destek gelmiş açıklamalar ve anlatım müthiş..


  KUZEY ANADOLU FAY ZONUNUN (KAFZ) DEPREM DAVRANIŞI

  1- Farklı deprem tehlikesine (yıllık kaymaz hızı, deprem yinelenme aralıkları, atım miktarları) sahip çok sayıda deprem üreten segmentlerden oluşan KAFZ (ana kolu ve Marmara) farklı deprem davranışları gösterebilmektedir.


  2- Suskunluk döneminin süresine (300 - 600 yıl) bağlı olarak, 1-2 yıl (1668 deprem serisi) ya da 50-100 yılda (945-1050, 1939-1999), tüm uzunluğu boyunca yırtılma oluşturacak bir seri depremleri gün, ay, yıl aralıklarla üretmektedir.


  3-Deprem serilerinde tetikleyici deprem önemli rol oynamaktadır.945-1050 deprem serisinden yaklaşık 600 yıl suskunluk döneminden sonra, Ağustos 1668 depremi 1 yıl içinde gün-ay aralıklarla KAFZ'nun orta bölümünde 600 km uzunluğunu yırtan M > 7.0 olan 6-10 büyük deprem üretmiştir.


  4-1668 deprem serisinden yaklaşık 300 yıl suskun kalan KAFZ üzerinde, 60 yıllık sürede, 12 depremden oluşmuş 1939-1999 deprem serisini üretmiştir. Bu deprem serisinde 1939 Büyük Erzincan depremi (M 7.9) tetikleyici rol oynamıştır.


  5-Marmara Denizi içinde KAFZ'nun deprem davranışını irdeleyelim; 989 deprem serisinden sonra Doğu Marmara segmenti 520 yıl suskun kaldıktan sonra 1509-1569 deprem serisini üretmiştir. 1509 depremi tetikleyici rol oynamıştır.


  6-1509 deprem serisinden yaklaşık 200 yıllık suskunluk döneminden sonra, Marmara Denizi'nde 1719-1766 deprem serisi meydana gelmiştir. 1509 depreminden 257 yıl sonra, batısında 2.5 ay aralıklarla Mayıs ve Ağustos 1766 depremleri olmuştur.


  7-KAFZ'nun ana kolu ve Marmara Denizi boyunca geçmişteki farklı davranışları ve deprem serilerinde tetikleyici rol oynayan deprem esas alındığında; İstanbul ve Marmara kıyılarını tehdit eden olası deprem tehlikesi irdelemeye çalışalım.


  8-Sn. Prof.Dr. Cenk Yaltırak 1509 depremini üretmiş Doğu Marmara segmentinde M 7.5; Mayıs 1766 depremini üretmiş Orta Sırt'ta M 7.4 ve Ağustos 1766 depremini üretmiş Batı Marmara segmentinde M 7.2 büyüklüğünde 3 ayrı depremin olacağını ileri sürmektedir.


  9-1509 depremini üretmiş Doğu Marmara segmenti yaklaşık 400-500 yıl aralıklarla 1509 benzeri depremler üretirken, 1766 depremlerini üretmiş Orta Sırt ve Batı Marmara segmentleri 200-300 yıl aralıklarla 1766 benzeri depremler üretmektedir.


  10-1509 depremi olduktan 47 yıl sonra Orta Sırt'ta 1556; 60 yıl sonra Batı Marmara segmentinde 1569 depremleri olmuştur.1556 depreminden 210 yıl sonra Mayıs 1766 depremi; 197 yıl sonra Ağustos 1766 depremi meydana gelmiştir.


  11-1509 depremini üretmiş Doğu Marmara segmentinde sadece 1509 depremi olurken; batısındaki Orta Sırtta 1556 ve Mayıs 1766; Batı Marmara segmentinde 1569 ve Ağustos 1766 olmak üzere ikişer deprem olmuştur.


  12-Doğu Marmara segmenti 2019-1509=510 yıl;Orta Sırt ve Batı Marmara segmenti 2019-1766=253 yıldır suskun beklemektedir.KAFZ'nun Ana kolu ve Marmara Denizindeki farklı deprem davranışları dikkate alınır; ilk olası deprem 510 yıldır suskun bekleyen Doğu Marmara segmentinde olursa;


  13-- bu deprem TETİKLEYİCİ DEPREM rolü oynayabilir mi? - batısında yer alan Orta Sırt ve Batı Marmara segmentlerini tetikleyebilir mi?


  14-- Ne kadar bir zaman sonra tetikleyebilir? 1556 ve 1569 gibi 47-60 yıl sonra mı? yoksa Mayıs 1766-Ağustos 1766 ya da 17 Ağustos 1999-12 Kasım 1999 depremlerinde olduğu gibi 2.5-3 ay aralıklar mı?


  15-Tetikleme ve tetiklenme olayı beklenilen ilk olası depremin 1509 depremini üretmiş Doğu Marmara segmenti üzerinde olup olmasına bağlı olacağı söylenebilir. İlk deprem 510 yıl suskun olan Doğu Marmara segmentinde gerçekleşecek olursa, 3 ayrı deprem olma olasılığı düşünülebilir.


  16-Bu durumda da" tetiklenme olayı ne kadar süre sonra gerçekleşebilir?" sorusu sorulabilir.Eğer ilk olası depremin Orta Sırt ya da Batı Sırt'ta olması durumunda, tetiklenme gerçekleşebilir mi? Böyle bir olasılık gerçekleşebilir mi?


  17-Marmara Denizindeki deprem davranışına bakıldığında, genellikle doğudan batıya doğru bir yırtılma gerçekleşiyor. Özetle yukarıda KAFZ'nun Ana kolu ve Marmara Denizi içindeki farklı deprem davranışını kısaca açıklamaya çalıştım.


  18-Tüm bu bilimsel gerçekler ve tarihsel veriler ortadayken, "2045 yılına kadar deprem beklemiyorum; 30 yıl deprem olmayacak, 2030 yılından sonra risk artacak..." gibi tarih vererek deprem bekleyenlerin hangi bilimsel verilere,


  19-ya da hangi matematiksel bağıntılara dayanarak söylediklerini bilimsel ortamda açıklamaları gerekmektedir. Aksi taktirde açıklamaları spekülasyondan öteye gitmez ve bilimsel etik kurallarına yakışmaz.


  20-Son söz: olası depremi tarih verecek derecede teknolojik ya da bilimsel bir gelişme veya matematiksel bir bağıntı bugüne kadar geliştirilememiştir. Kısacası "Depremler önceden kestirilememektedir. "


  21-Sn Cenk Yaltırak ve ekibinin uluslararası bilim arenasında Marmara Denizi deprem tehlikesi ile ilgili yayınlamış oldukları son yayınlarından dolayı kendilerini kutlamak isterim.  FAYLANMA DİLİ İLE YANITLAMAYA ÇALIŞALIM..

  Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 23 Temmuz 2019 tarihli açıklamasında "İstanbul'u etkileyecek 7.5 ve üstü bir depremin olması için 1000 yıl geçmesi gerekir." şeklinde açıklama yapmış.


  1- - Kuzey Anadolu Fay Zonunun (KAFZ) farklı segmentlerinin yıllık kayma hızı 16 mm ile 20 mm arasında değişmektedir.


  2- 17.8.1999 (Mw7.4) ve 12.11.1999 (Mw7.2) depremlerinde en büyük sağ yönlü yerdeğiştirme miktarı 5.0 m; 27.12.1939 Erzincan depreminde (Ms 7.9) 7.5m; 1906 San Fransisko )M 8.0) ve 1857 Fort Tejon (M 8.0) depremlerinde yaklaşık 10 metre ölçüldü.


  3-- 17 Ağustos 1999 depreminden önceki deprem 1719 olup, 1999 - 1719 = 280 yıl; 280 yıl x 16 / 20 mm = 4.5 m / 5.5 m olup, 1999 depremlerinde 4.5-5.5 metrelik sağ yanal yer-değiştirmeler olmuştur.


  4-KAFZ'nun Doğu Marmara segmentinde Yer-değiştirme miktarı: 1000 yıl x 16 mm / 20 mm = 16 m / 20m. En son deprem 1509: 2019 - 1509 = 510 yıl
  1000 + 510 yıl = 1510 x 16 / 20 mm = 24 m ile 30 metrelik
  yer-değiştirmeye karşılık gelir ki;


  5-bugüne kadar, dünyada, tek bir depremde bu kadar yer-değiştirme üreten tek bir doğrultu atımlı fay bulunmamaktadır. Böyle bir atım ancak M > 9.5 büyüklüğünde bir deprem gerektirir ki, bu büyüklükte bir yer-değiştirme yitim zonlarında bindirme faylarında olabilir.


  6-1960 Şili depremi (Mw 9.5) 1000 km uzunlukta yırtılma oluşturmuştur.


  7-Dolayısıyla M 7.5 büyüklükte bir deprem 5.0 m ile 8.0 m arasında değişen yer-değiştirmeye neden olabilir. Doğu Marmara segmentinde en son deprem 1509: 2019-1509=510 yıl; 510 yıl x 16 mm = 8.0 metrelik yer-değiştirmeye yol açabilir.


  8-Bir deprembilimci açıklama yapmadan önce, söylediklerinin ne anlama geldiğini, yerbilimi açısından ne ifade ettiğini bilimsel verilere dayandırarak ifade etmelidir.


 • Japonyadaki depremin yayılan enerjisi ; 2.7 atom bombası gücünde

  Estimated released energy: 1.8*10^14 J (49.4 GWh / 42502 tons of TNT / 2.7 atomic bombs equivalent)

 • Etna yanardağı patlamış dediniz ya, nette baktım bulamadım sizin bu bilgilere nereden ulaştığınız tarz bilgiler.

  Benimde ekstra bir çabam yok, twitter veya facebooktan haber takip ettigim hesaplarim var onlarda gördükçe buraya da yaziyorum