Deprem Bildirim Konusu

GÜNCELLEMELER HANGİ SAATLERDE OLUR?
Değerli kullanıcımız, model güncellemeleri 06:30-08:15 GFS, 09:00-10:00 ECMWF, 12:30-14:15 GFS, 18:30-20:15 GFS, 21:00-22:00 ECMWF, 00:30-02:15 GFS şeklindedir.
Bu saatlerde Endeksler ve Sayısal model forumundaki konuyu takip etmeniz tavsiye edilir.
 • Dünya 1999-2021 yılları arasında 2007'den sonra 2021'de en yoğun ikinci depremselliğini yaşıyor. 2007'de mega deprem (8.0/9.9Mw) arasındaki deprem sayısı ortalamaların üzerine çıkarak 5 adet olarak gerçekleşmişdi ,bu sayı 2021'de şuan için 3 adet bu yıllar arasında 3 adet olan başka yıl yok.Meydana gelen can kaybı sayısı buna rağmen çok yüksek değil depremler yoğun nüfuslu yerleri vurmadı.

  Meydana gelen depremlerin 22 tanesinde,can kaybı meydana geldi, bu depremlerin büyüklükleri 4.9Mw/7.2Mw arasında değişiyor, can kaybı gelen bazı depremler; (diğer depremlerdeki can kayıpları 1-3 kişi arasında değişiyor)

  1-Haiti/Nippes 7.2Mw 2.248 kişi öldü, 12.763 kişi yaralandı, 329 kişiye ulaşılamadı.

  2-Endonezya/Batı Sulawesi 6.2Mw 108 kişi öldü, 3369 kişi yaralandı

  3-Pakistan/Balochistan 5.9Mw 27 kişi öldü, 300 kişi yaralandı, 15 kişiye ulaşılamadı.

  4-Meksika/Guerrero 7.0Mw 13 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

  5-Endonezya/Doğu Java 6.0Mw 10 kişi öldü,104 kişi yaralandı.

  6-Tajikistan/Rasht 5.7Mw 5 kişi öldü,30 kişi yaralandı.


  Ülkemizin depremselliği (Karasal) ise çok yoğun bir yıldan sonra (2020) , şuan için daha sakin geçiyor bu beklenen bir olaydır 2021'de ülkemiz karasallığını etkileyen +5Mw'lik depremler;

  1-Bingöl/Yayladere 5.3Mw

  2-Kütahya/Altıntaş 5.1Mw

 • Van depreminin 10.yıl dönümü 7.2Mw'lik depremde 604 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4152 vatandaşımız yaralandı çok sayıda bina yıkıldı/hasar aldı.Depremde vefat eden kardeşlerimizi birkez daha rahmetle anıyoruz.


  Depreme neden olan Van fayının özellikleri;

  23 Ekim 2011 depremine kaynaklık eden fay zonu MTA’nın çeşitli tarihlerde yayınlanmış ,jeoloji haritalarında gösterilmiştir ancak, bu fay 1992 tarihli Türkiye Diri Fay haritasında diri olarak gösterilmemişti,.birçok kaynakda ise haritalanmamıştır.(Sonradan güncellendi)


  Deprem Van kenti kuzeyinde, Van Gölü ile Erçek Gölü arasında D-B yönünde alt parçalardan oluşan, zon şeklindeki fay zonundan kaynaklanmıştır.

  Her iki ucu adı geçen göllerin suları altında bulunan fayın karada haritalanabilen toplam uzunluğu 27 km dir. Fayın kuzey bloğu genel morfolojide yüksektedir. Batı ucunda, karada, yaklaşık 12 km uzunluğundaki bölümünde tek fay parçasından oluşur. 17 km uzunluğundaki doğu yarısında ise fay 2 km genişlikte, birbirine paralel uzanan iki parçadan oluşmaktadır.Depreme neden olan bindirme fayı Kuzeydoğu yönüne uzanmakta olup, 50 kilometre boyunca kırılmıştır. Depremlerin ardından hattın kuzeyindeki alanlarda da sismik hareketlilik (kütle hareketleri ve tansiyon kırıkları) oluştu.Kör Faylanmaya İşaret Eden Yüzey Bulguları;

  Yüzey faylanmasına ilişkin deformasyonlar arasında fay sarplıklarında fleksürel bükülmelerin gelişmiş olması, Fay boyunca yüzeyde gelişen deformasyonlarda yer değiştirmenin çok düşük değerlerde olması ve sadece fayın batı yarısında izlenebilmesi depremde kör faylanma geliştiği ve derindeki kırılmanın yüzeye yansımadığına işaret etmektedir.

  Van Gölü Kıyı Çizgisindeki Yükselmeler;

  23 Ekim 2011 Van depreminde Van Gölünün fiziki coğrafyasında değişimlere yol açabilecek nitelikte kıyı değişimlerinin geliştiği gözlenmiştir. Araştırmamızda Van Gölü’nün, Van kenti ile kuzeyde Göldüzü beldesi (Adilcevaz) arasında kalan kıyısı boyunca yapılan incelemelerde (Ek 1)
  deprem nedeniyle güncel kıyı çizgisinde yükselmeler olduğu ve düşük eğimli plajlarda kıyı çizgisinin birkaç metre ile 15-20 metre arasında değişen değerlerde göl yönünde gerilemiş olduğu gözlenmiştir. Adilcevaz ile Erciş arasında kıyı bandı boyunca da kıyı çizgisindeki yükselmeler
  gerçekleşmiştir. Buna karşın fayın taban bloğunda kalan Van-Edremit yöresinde ise kıyı çizgisinde herhangi bir değişim olduğu yönünde gözlem yapılamamıştır. Ölçümlerimize göre kıyı çizgisinde meydana gelen yükselmeler 15 cm ile 40 cm arasında değişmektedir (Bakınız Fotoğraflar). Kıyı çizgisindeki en fazla yükselme ise 40 cm ile depremin aletsel ve makrosismik episantır bölgesine en yakın olan Çarpanak ve Yaka adaları arasındaki kıyı bandında gerçekleşmiştir.

  31 Ekim tarihine kadar ki artçıların dağılımın ( 8 günlük) Sarı yıldızlar anaşokun episantr merkezleri farklı sismiloji merkezlerinin verdiği noktalar.

  Haritalanan Van fayı üzerinde depremler gelişmezken depremler kuzey/kuzeydoğusunda dağılım gösteriyor.Bunun nedeni bindirme ve normal fayların eğim açılarından kaynaklanıyor Van fayı yüzeyde haritalanan o çizgi boyunca izlenirken, fayın eğimi yüzünden yüzey kırığı kilometrelerce ilerden çıkabiliyor.Bu yüzden gerçekleşen depremlerin konumlarını haritadaki çizgilere bakarak ,şu faydan kaynaklanıyor demek özellikle o depremin çözümü çıkmadan bunu diyebilmek imkansız ve yanlış bilgilendirme içerir.

  Van depremi "Afet yasası" olarak bilinen ve 16 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 31 Mayıs 2012 tarihinde, 28.309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürleğe girmesinde büyük rol oynadı.

 • Tayvan da ki deprem burada nasıl es geçilmiş

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • Tayvan da ki deprem burada nasıl es geçilmiş

  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

  Global haber ajansı gibisin abi Tayvanı var Kazakistanı var maşallah :hfyeni (18):

 • External Content twitter.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • Gokhanhocaoglu Bugün ki kuşadası körfezindeki hareketlilikle ilgili soru yöneltmişsin bu depremler 2020 Sisam depremini üreten kuzey Samos fayının artçı depremleri değil.Anaşok sonrası bölgedeki tetiklenen, bağımsız fayların ürettiği depremler tabi bu faylar hakkında çok ayrıntılı bilgiler mevcut değil riskleri nedir bilinmiyor.


  Sisam depremi sonrası sırasıyla 5 ayrı noktada kümelenme oluştu.İlk kümelenme Kuzey Sisam fayının batısında kalan haritalanmış İkeria fayındaydı, kayma (atım) modellerinde anaşok sırasında bu fayında hareket ettiği görülüyordu +4M artçı şokların çoğunluğu anaşok sırasında hareket eden bu 2 fayda gerçekleşti.Sisam fayının batısında atım miktarı daha fazlaydı bu yüzden yoğun ve büyük artçılar fayın doğusunda kümelendi bir fayın özellikleri biliniyorsa çözümler çıktından sonra ki modellemelerde fayın kayma (atım) miktarı az olan kesiminde büyük ve yoğun artçılar beklenir.


  İlk kümelenme ve yoğun artçı depremlerin gerçekleştiği 1 numaralı bölge, KD/GB uzanımlı doğrultu atım bileşeni olan İkeria fayı 6.5Mw ve üzerinde deprem üretme potansiyeli mevcut anaşok sırasında çok az atım gerçekleşen bir bölgeydi ,özellikle +6Mw bir deprem üretmesinden korkuyordum.Bu fayın tarihsel dönem etkinliği bilinmiyor kayma hızları Kuzey samos fayıda dahil çok düşük.Aradaki sismik boşluk en fazla atımın gerçekleştiği Samos fayının batı ucu daha sonradann küçük artçı depremlerle yırtılmayı tamamlıyor.

  Samos fayının fazla atım gerçekleştiği kısmıda küçük depremlerle yırtılmayı tamamlıyor. Ek olarak 2 ayrı odak noktası daha oluşyor 2 numaralı bölge ,Sisam karasalındaki kısa bir fay ve 3 numaralı bölge sisam adasının güneyinde çabuk sönümlenen bir kesim.

  İlerleyen günlerde 2 kesimde daha küçük depremlerle , 2 farklı odak noktası daha oluşuyor. 4 numaralı kesim İkeria basenininde açıkları ve 5 numaralı kesim bugün ki depremlerin gerçekleştiği nokta bu odak noktalarının hepsi bağımsız faylardan kaynaklanıyor ama bu fayların özellikleri İkeria ve Sisam karasalındaki fay hariç bilinmiyor.

  Anaşok sonrası hesaplanan columb stres analizi böyleydi Sisam fayının batısındaki mavilik kırılan İkeria fayından kaynaklanıyor.Çeşme açıkları,Gümüldür fayı,Kuşadası körfezinde artan bir stres mevcut özellikle Gümüldür fayında daha sonra ki aylarda ciddi kümelenmeler oluştu Gümüldür fayında 19 Mayıs 2021 tarihinde 4'er dakika arayla 4.4Mw/4.3Mw/3.7Mw'lik depremler olmuşdu bu depremler Sisam depremi sonrası değişen stres düzeni yüzünden tetiklenen depremler.Özellikle Gümüldür fayının daha büyük depremler üretme potansiyeli mevcut ama kesin üretir diyemiyoruz 4.5-5.0Mw arasındaki depremler bugün ki depremlerin olduğu kesimde dahil her zaman olası.


 • Konya/Tuzlukçu depremleri hakkındaki bilgi; Ramazan hocanın paylaşımındada olduğu gibi Akşehir grabenini kuzeyden sınırlayan K/G uzanımlı kısa faylardan kaynaklanan depremler, artçı dağılımlarda bu faylarla uyumlu çok büyük deprem potansiyelleri yok nadirde olsa 4.5/5.2 Arasında depremler üretebiliyorlar.Bu bölgedeki ana tektonik yapı ve etkili depremler üreten kesim Sultandağı/Akşehir Fay zonu ve K/G uzanımlı Konya/Ilgın çöküntüsü.

  Ilgın çöküntüsünde 27 Temmuz 2011 tarihinde 5.0Mw'lik bir deprem meydana gelmişdi.

  Sultandağı fay zonu ise doğudan/batıya bir deprem göçüyle kırılıyor. Sultandağı/Akşehir fay zonu 60-90Km uzunlukta olup, en az 5 ya da 6 ayrı fay parçasından oluşmaktadır. 26 Eylül 1921 Doğanhisar/Ilgın depremiyle başlayan seri en son 3 Şubat 2002 Eber/Çay depremleriyle son buldu.Yakın gelicekte ise Çay'ın batısı (Maltepe batısı ,Çobanlar güneyi) kalan parçasındada benzer büyülükde bir deprem olma olasılığı yüksekdir. 1900-2002 arasındaki bu seri tamamlandıkdan sonra bir sonra ki depremleri 500-1000 yıl sonra gerçekleşecek bu segmentlerin kayma hızları 0.1-0.2mm/yıl. arasında değişiyor (Ramazan Demirtaş)

  External Content twitter.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • External Content twitter.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • İzmir depremi değil ,doğu ege denizi depremi ve net büyüklük 7.0Mw.

  117 Vatandaşımız hayatını kaybetti,hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bende Allahtan rahmet diliyorum,1034 vatandaşımız yaralandı 15.000’nin üzerinde kişi evsiz kaldı.

  İzmir merkeze ortalama 70km uzaklıkta olan anaşok episantrının merkez ilçelerde bu denli etkili olmasının ana sebebi,alüvyon zemin üzerine kurulu yerleşim alanlarıdır bir diğer sebepde kötü yapılaşmalar.Zira bazı ilçelerdeki deprem dalgalarını büyütme spektrumları 4 kata ulaşmışdır.


  İzmir körfezinin tektonik bir çöküntü havzası olması ( İzmir fayı 1688 6.9Mw +16.000 ölü) bu havzaya dökülen aksuların getirdiği tortul kütleler nedeniyle zemin kalitesi bakımından kalın ve sorunlu bir ortam oluşmuştur (Akgün ve diğ.2015)’nin bölgede yaptıkları jeofizik,sismik ve jeoteknik araştırmalar sonucunda İzmir körfezinin kuzeyinde tortul zeminin kalınlığı 250-300 metre körfezin güneyinde 100-150m kalınlık arasında değerlerde olduğunu bulmuşlardır.

  Araştırmacılar Vs30 (30m’de ortalama Vs hızı değerlerinin 150-300m/s arasınd değiştiğini ,zemin tepki spektrum hesapları için özel tasarım yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.


  1. Title
  2. Replies
  3. Last Reply
  1. HF 2022 Özel Yılbaşı Çekilişi 986

   • Samet
  2. Replies
   986
   Views
   20k
   986
  3. manasbalasy

  1. İstanbul Özel Raporlar-Yorumlar 13k

   • Vintersaga
  2. Replies
   13k
   Views
   1.6M
   13k
  3. HuseyinEren

  1. Formula 1'e Dair Her Şey [Formula 1 Genel Konu] 1.1k

   • Vintersaga
  2. Replies
   1.1k
   Views
   31k
   1.1k
  3. Samet

  1. Forumda Sorun Yaşayanlar Bu Başlıktan Yazabilirsiniz 1.9k

   • Aytac
  2. Replies
   1.9k
   Views
   109k
   1.9k
  3. Samet

  1. GFS-ECMWF-UKMO YORUMLAMALARI (ARALIK 2021) 269

   • Samet
  2. Replies
   269
   Views
   25k
   269
  3. Osman Akkaya

  1. Orta ve Doğu Karadeniz Raporlar-Yorumlar 4.4k

   • Interstellar
  2. Replies
   4.4k
   Views
   263k
   4.4k
  3. White Tiger28