Deprem Bildirim Konusu

 • External Content twitter.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • 5 km derinlikte olmuş. Yüzeye yakın sayılır sanırım. Onun için mi 4.9 dan daha şiddetli hissedildi? Ben bir önceki sayfada dediğim gibi dişarda dikiliyordum yer bir anda kaydı ayağımın altından düşüyordum. Normalde hep evde yakalanırdım dışarda yakalandıklarımda şimdiyr kadar hiç hissetmemiştim.


  PergamoN hocam yorumlarınızı alalım müsait olduğunuzda bölgedeki başka fayları etkileme ihtimali olur mu?

 • 5 km derinlikte olmuş. Yüzeye yakın sayılır sanırım. Onun i çin mi 4.9 dan daha şiddetli hissedildi? Ben bir önceki sayfada dediğim gibi dişarda dikiliyordum yer bir anda kaydı ayağımın altından düşüyordum. Normalde hep evde yakalanırdım dışarda yakalandıklarımda şimdiyr kadar hiç hissetmemiştim.


  PergamoN hocam yorumlarınızı alalım müsait olduğunuzda bölgedeki başka fayları etkileme ihtimali olur mu?

  Kütahya/Altıntaş merkezli 5.0Mw büyüklüğündeki deprem il merkezleri bazında ,en yakın Afyonkarahisar merkezine yakın 35-40Km arasında bir episantr uzaklığı mevcut , dışarıda sabit haldeyken hissedilmesi normal hareket halinde hissedilmeyebilir.Deprem merkez üssünde haritalanmış bir fay görünmüyor bu yüzden aynı bölgeden daha büyük bir deprem beklemek doğru değil,Kütahya il sınırları içinde başka bir bölgeden daha büyük bir deprem meydana gelebilir ama bunun yorumunu yapamıyoruz tabi, anormal bir deprem davranışı şuan için yok.


  KKD-GGB yönlü bir açılma sistemi içerisinde bulunan Kütahya ili kuzeydoğudan Tavşanlı, Şahmelek ve Kütahya Fayları,güneybatıdan ise Simav Fay Zonu ile sınırlanmıştır. İlin güneyinde Emet-Gediz Fay Zonu ve Çukurören Fayı yer almaktadır . Simav havzası, fay sistemi içerisinde gelişmiş en büyük yapısal çöküntüdür ve Simav-Şaphane segmentleri arasında sağa sıçramalı büklümde gelişmiş açılmalı bir havzadır. Bu havza güneyden, sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay olan Simav Fayı, kuzeyden ise normal fayların oluşturduğu Naşa Fay Zonu ile sınırlandırılmıştır.


  Bölgedeki özellikle normal fayları içeren havzalar kısa uzunlukda olsalarda birden fazla segment ve alt segment içeriyorlar.Örneğin Naşa fay zonu genişliği 5 km’yi bulan KB-GD yönünde birbirine paralel uzanan bir seri normal faydan oluşuyor.Fay zonu toplam 20 km uzunlukta olup alt fayların uzunlukları 2 ile 8 km arasında değişir. 2011 Simav depremlerinin kaynağı olduğu düşünülen bu fay zonunda 19 Mayıs 2011'de 5.9Mw'lik anaşok sonrası 1 ay sonra 5.0Mw ve 1 yıl sonra 3 Mayıs 2012'de yine aynı bölgede 5.4Mw deprem meydana geldi bu süre zarfında çok sayıda +3'lük depremi barındıran 7000'den fazla deprem gelişti.Depremlerin episantr merkezleri ve çoğu çalışma Naşa fay zonundan kaynaklandığına dairdi ama ayrıntılı çalışmalar sonucunda başka sonuçlara varıldı.


  Eğim açılı normal faylar özellikle Simav grabeni,Büyük Menderes vb. gibi uzun çöküntü alanları listrik fay yapısı dediğimiz yapıyı içeriyor. Listrik fay; derine doğru eğimi düşen fay için verilen isimdir Listrik fayların özelliği, geometrik uyumluluğu sağlamak için, tavan bloğundaki tabakaların faya doğru dönmesi ve eğim kazanmasıdır. Genelde, düşük açılı ana sıyrılmaya yaslanan birçok en echelon fay içerirler.Bu tür yapılarda meydana gelen depremin derinliği bu yüzden önemlidir çünkü segmentler derinde birleşir. 1970 Gediz depremi gibi 7.2'lik büyük depremler meydana getirebiliyor, sığ gelişip parçalı kırılan listrik fayların artçı deprem etkinliği yoğun olur ve benzer büyüklükde depremler 5.5/5.0Mw arasında meydana getirebilir genelde depremler sığdır ve yoğun artçı deprem aktivitesi meydana getirir bu yüzden normal fayların artçı deprem aktivitesi genelde yoğun olur.


  Bu yüzden bir deprem sonrası, özellikle gerçekleştikden hemen sonra elinde hiçbir veri olmadan yapılan açıklamalara itibar edilmemeli bu tür açıklamalar bilgi,veri,ayrıntılı çalışma ve zaman ister özellikle bir müddet depremlerin izlenmesi gerekir.Yoksa 2011'depremleri gibi episantr merkezine bakarak bu depremler Naşa fay zonundan kaynaklanıyor deyip ona göre riskleri dile getirirsen ,meydana gelecek daha büyük bir depremde suçlu konumuna düşersin.

  2011 Depremlerin episantr merkezleri Naşa fay zonunda ;

  Eğim açıları ve derinlik kesitleri vb alındığında çıkan sonuç;

  Güneydeki Simav fayından kaynaklandığa dair , eğim açılı normal fayların merkez üsleri hatalı yorumlar yaptırabilir eğim yüzünden merkez üssünden çok daha uzak bir noktada yüzey kırığı gelişebiliyor.  Kütahya/Altıntaş/Aydınlar deprem çözümü;

  Kuzeybatı/Güneydoğu yönlü normal faylanma artçı deprem aktivitesiyle uyumlu.


  Episantr merkezinde haritalanmış fay olmasada çözüm yönüde dikkate alındığında Çatkuyu fayının devamı olma ihtimali yüksek gibi görünüyor .


  2011 deprem verilerinin görselleri ve bilgileri Filiz Tuba Kadirioğlu ve Recai Feyiz Kartal'a ait bu tür veriler mühendislik gerektirir.

 • Bende Balıkesir-Akçaydayım hissetim çok fenaydı hakket 3.6'ya benzemiyor hiç ev gitti geldi abartısız son zamanlarda gördüğüm en şiddetli deprem olabilir net,yan koltuktan diğerine geçtiğim esnada oldu deprem tam olarak hissetmesemde annem falan çok baya korktu elim ayağım titredi diyor.