HAVA FORUM SINIRLI ERİŞİM - DUYURU
Değerli ziyaretçilerimiz, sitemizdeki yenileme çalışmaları sebebiyle foruma erişim sınırlı şekilde sağlanmaktadır. Büyük bir çalışma yapmamızın sebebi forumda son zamanlarda çıkan hatalardır. Kış sezonuna sorunsuz şekilde girebilmemiz için gerekli olan bu çalışmaları bir hafta boyunca sürdüreceğiz. Forum, mesajlaşma trafiğinin sağlanması amacıyla açılmıştır, ancak çalışmalarımız bir hafta boyunca sürecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz...
 • JEOLOJİK BİLGİLER


  JEOLOJİ NEDİR ?
  Jeoloji kısaca YER BİLİMİ demektir. Yunanca GEO ve LOGOS kelimelerinin birleşiminden meydana gelir.Yer yuvarlağının tarihinden, yer kabuğunun bileşimi ve yapısal koşullarından, ve yer üzerinde gelişen evrimlere hakim kuvvetlerden bahseden bilimdir. Yerbiliminde bazı kavramlar vardır, kısaca bunlara değinelim.


  MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ :Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele alınmasını sağlamak amacıyla jeoloji biliminin mühendislik olayına özgülenmesidir. Yani Bayındırlık işlerine uygulanmasıdır.
  Uygulamalı jeoloji ise ; yol, baraj, bina gibi mühendislik yapılarının yapılması için gerekli jeolojik parametreleri inceler.


  TARİHSEL JEOLOJİ :Yer yuvarlağı tarihindeki olayların tarih sırasını (kronolojisini ) saptamaya çalışan jeoloji koludur.


  YAPISAL JEOLOJİ :Yer kabuğundaki hareketlerin neden olduğu deformasyonları inceler.

  SEDİMENTOLOJİ ( ÇÖKELBİLİM )
  :
  Çökelme yasalarının bilimsel incelenmesi ve tortul çökeltilerin kökeninin öğrenilmesidir.

  STRATİGRAFİ ( TABAKA BİLİM ) :
  Yer kabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlarından, bileşimlerinden, istiflenmelerinden, ve korelasyonlarından söz eden, bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon yönlerinden ele alan tasvirci jeoloji bölümüdür.

  PALEONTOLOJİ ( TAŞ BİLİM )
  :
  Hayvan olsun bitki olsun fosil kalıntıları ile uğraşan, eski jeoloji çağlarının yaşamını ele alan , organizmaların fosil kalıntılarını incelemesine dayanan bilimdir.

  PETROLOJİ ( TAŞBİLİM )
  :
  Köken, günümüz koşulları, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaların doğal tarihi ile uğraşan bilim dalıdır.

  PETROGRAFİ ( TAŞ BİLİM )
  :
  Kayaların tasviri ve sistemli sınıflaması ile uğraşan bilim dalıdır.

  PETROJENEZ ( TAŞ TÜRÜMÜ )
  :
  Kayaların kökeni ile uğraşan bilim koludur.

  MİNERALOJİ
  :
  Minerallerden, minerallerin kristalografileri ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, sınıflamalarından, ve teşhislerinden bahseden bilimdir. Yerin temel taşı sayılan minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.

  FOSİL
  :
  Yer kabuğunda doğal işlemler ile korunmuş hayvan veya bitki kalıntı izidir.

  TEKTONİK ( İSİM)
  :
  Yer yuvarlağının yapısı , yer yapısı, yer yuvarlağının büyük yapı şekillerinin illetlerinin irdelenmesidir. Yer kabuğunun büyük ölçekli hareketlerini inceler.

  TEKTONİZMA
  :
  Kabuk duyarsızlığıdır. Yer kabuğundaki bir yapı unsurunun çökelme dönemleri sırasındaki yapısal hareket tarzıdır.  {KarTutkusu03}

 • maxresdefault.jpg

  TEKTONİK PENCERE NEDİR ?

  Yakınlaşan kıta levhalarının çarpışması sonucunda, nap (ters faylar) paketleri üzerinde zamanla yüzeysel aşınma sonucu gelişen tektonik yapılar konumuzun içeriğini oluşturuyor. Aşağıdaki blok diyagramda bulunan yapıları ayrı ayrı açıklamadan önce belirtmek gerekir: stratigrafik olarak,litolojiler (litostragrafik birimler) yaşlıdan gence doğru sıralanır. Bu durumun tersine döndüğü durumlar uyumsuzluk olarak nitelenirler. Bu uyumsuzlukların iki önemli nedeni vardır ki bunlardan biri tektonizmadır. Düşük açılı faylanma (bindirme) ve erozyon sonucunda aşağıdaki yapılar oluşmaktadır.


  Tektonik Pencere (Window-Geology): Bindirmiş olan litoloji (yaşlı birim) altında genç litolojinin gözlendiği morfolojik yapıya denir. Kısaca pencere de denilmektedir.


  Klip (Klippe-Geology): Tektonik pencerenin tersi olarak nitelendirebiliriz. Burada çevre kayalardan farklı olarak bir tepecik oluşturan farklı bir kaya litolojisinden bahsediyoruz. Bindirmenin devam eden evrelerinde allokton birimlerin zamanla ve aşınma etkisi ile otokton birimler üzerinde çok sayıda küçük parçalara bölünmesi ile oluşurlar.


  klip_tektonik%2Bpencere%2B%25C3%25A7izim.png