Meteoroloji kökenli Afetler

 • Meteorolojik Kökenli Afetler: Atmosfer olayları sonucunda meydana gelen afetlerdir. Bunlar atmosfer olaylarının (sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgar) insan için yararlı olduğu sınırı aşmasıyla meydana gelir. Meteorolojik kökenli afetlerin en çok görülenler;
  Sel  Don  El-Niño  Fırtına (siklon)


  Aşırı kar  Tipi  Yıldırım düşmesi  Dolu  Sis  Kuraklık  Orman yangını  Çığ

  Meteorolojik afetlerin oluşumunu hazırlayan temel etkenler atmosfer kökenli
  olmasına rağmen, bazılarında afetin oluştuğu yerin özellikleri de etkili
  olmaktadır. Sel, çığ ve sis buna örnek olarak verilebilir.

  Afetlerin doğurduğu sonuçlara
  baktığımızda; en başta can ve mal kaybına neden olurlar. Can kayıpları insan ve
  hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve tarım alanlarının zarar
  görmesidir. Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afetle birlikte ortaya çıkarken
  bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır. Örneğin sel sırasında
  can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Ancak sel baskınından sonra sellerin
  getirdikleri moloz, kum ve balçıklar tarım alanlarını verimsizleştirerek dolaylı
  zararlarda meydana getirmektedirler.

  SEL

  Sel,
  ister büyük nehirlerin kıyısına yerleşmiş, ister dağ yamaçlarında
  yaşıyor olsun, isterse çöllerde bulunsun her yerdeki insanların
  rastlayabileceği türde bir doğa olayıdır.  Yerleşilen yerlerdeki çeşitlilik, görülme sıklığını değiştirmesine
  rağmen özellikle sel olayını dikkate almadan kurulan altyapılar bu doğa
  olayının bir faciaya dönüşmesine neden olabilmektedir. Türkiye'de sadece
  1995 yılında üç bölgede görülen sel olayı 160 kişinin ölümüne neden
  olurken her yıl can kaybına neden olmayan seller sonucu milyarlarca
  liralık ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Bu amaçla gelişmiş ülkeler sel
  riskini en aza indirmek için erken uyarı sistemleri geliştirerek
  özellikle can kaybını en aza indirmeyi başarmışlardır.  Selin en sık rastlanan sebebi kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Seller
  kar erimesi sonucu oluşan kuvvetli akışlar veya drenaj kanallarının
  tıkanması sonucunda da meydana gelebilir. Günümüzde rastlanılan en
  yaygın sebep ise; kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj sistemlerindeki
  yetersizlik sonucu ana nehir kanallarının tamamen dolu olması ile
  meydana gelen taşmalar sonucu oluşan sellerdir. Dağlık bölgelerde ise
  seller kar erimesi veya yağışla birleşen kar suyundan meydana gelir. Çok
  nadir olarak da barajların çökmesi ve taşmasından kaynaklanan sellere
  rastlanılmaktadır.  Akarsuların su taşıma miktarı değişkenlik gösterir. Bazen uzun süre
  yağış olmayan veya az yağış alan bir alanda akışlar yavaşlar bazen de
  aynı alanda yağışlı bir periyotta güçlü akışlar olabilir. Sellerin
  miktarındaki değişkenlik yağışın yoğunluğuna, yağış miktarına, kar erime
  oranına ve/veya diğer faktörlere bağlıdır. İki akarsu havzası
  arasındaki yağış toplamı veya toplama alanındaki depolama miktarı sel
  potansiyelinde önemli rol oynar.


  Alıntı


  SEL ÇEŞİTLERİ


  Seller oluş hızlarına göre sınıflandırılır;  Kuvvetli yağışlardan sonraki birkaç saat içinde veya bir yerdeki suyun
  aniden serbest kalması ile oluşan seller ani seller olarak
  isimlendirilir. Bu tip seller örneğin dağlık bölgelerdeki küçük
  nehirlerin ani ve kuvvetli bir yağışa maruz kalmalarıyla oluşur ve çok
  hızlı bir şekilde en üst değerine ulaşır. Sel ise genellikle daha yavaş
  gelişir ve haftalar boyu etkili olur. Örneğin büyük nehirler boyunca
  görülen seller bu tip sellerdir.


  Alıntı


  SELİN NEDENLERİ  Sele en çok nehir yataklarından taşmalar sonucu rastlanır. Ani ve
  kuvvetli yağışlar ve kar erimesi sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir
  yataklarına gelen suyun sele dönüşmesine yatakların amacı dışında
  kullanılması da çok etkili olmaktadır. Günümüzde çarpık kentleşme sonucu
  dere yataklarının gecekondulaşma bölgesi haline gelmesi,
  ağaçlandırılması, doldurulması veya nehir yataklarının değiştirilmesi
  sonucu her yıl ülkemizde büyük mal ve hatta can kayıplarına
  rastlanmaktadır.  Dağlık alanlarda yağış ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere
  yatakları taşıyamayacağı miktarda su ile dolar ve ani seller oluşur.
  Özellikle dağ eteklerindeki yerleşim yerleri için heyelan tehlikesi de
  yaratan bu seller oldukça tehlikeli olmaktadır.  Şiddetli rüzgarla birlikte tropikal fırtınalar ve harikeynler
  (hurricane) özellikle Atlantik okyanusu kıyılarında kuvvetli kıyı
  selleri oluşturur. Sürekli ve şiddetli rüzgar büyük bir dalgaya sebep
  olarak suyu karanın içlerine kadar sürükler. Göl bölgelerinde de benzer
  atmosferik şartlar veya depremler göl seviyesinde değişimlere ve sellere
  sebep olur. Diğer yandan okyanustaki depremler ve volkanik patlamalar
  sonucu oluşan tsunami adı verilen dev okyanus dalgaları karaların iç
  kesimlerine kadar girerek etkili olur.  DON


  Şiddetli ve sürekli don olayı
  tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olduğu gibi, karların erimesini
  engelleyerek ve yeryüzünün geçirgenliğini imkansız hale getirerek hidrolojik
  açıdan da önemli rol oynamaktadır. Don, kısaca sıcaklığın 0°C'ın altına
  düşmesiyle veya 0°C'a yakın derecelerinde meydana gelen bir olaydır.
  OLUŞUMU  Yer yüzeyinin radyasyon ve
  kondüksiyon ile aşırı soğumasına neden olan olaylar donun oluşması için
  elverişli temel koşulları sağlarlar. Özellikle belirli bir yerin soğuk ve kuru
  bir polar hava kütlesi tarafından doldurulması, havanın açık ve sakin olması,
  atmosferin su buharı oranının düşük olması, karasal bir sıcaklık rejimi don için
  elverişli koşulları oluştururlar. Bu koşullar altında kondüksiyon ve radyasyonla
  yeryüzü sıcaklığının özellikle geceleyin aşırı düşmesi, sıcaklığın 0°C'ın altına
  inmesiyle donun oluşmasına yol açar.

  Topoğrafik yapı da don oluşumunda
  önemli bir rol oynar. Yükseklerde soğuyan ve ağırlaşan hava, yer yer çukur
  alanlarda toplanarak bu kısımların don tarafından etkilenmesine neden olur.
  Şunu da belirtmeliyiz ki, geniş alanlarda sıcaklık 0°C'ın üzerinde olduğu halde
  topoğrafik yapının elverişli olması nedeniyle don olayı meydana gelebilir.

  Gerek toprağın yapısının ve bitki
  örtüsünün türünün ve gerekse de kar örtüsünün, don oluşumu ve don olayıyla
  meydana gelen buzun özellikleri üzerinde çeşitli etkileri söz konusudur.

  Yer yüzeyinin donma hızı içerdiği
  suyun miktarına da bağlıdır. Çok nemli topraklar kuru topraklara göre daha yavaş
  donarlar. Ormanlık alanlar ise açık alanlara göre daha yavaş ve aynı zamanda
  daha yüzeysel olarak donarlar.

  Yeterli düzeydeki kar örtüsü, adeta
  yer yüzeyini dona karşı koruyan bir battaniye rolü oynar. Deneyler, yeterli
  kalınlıktaki kar örtüsünün donmuş toprağı çözdüğünü de göstermiştir. Bu çözülme
  derin kısımlarda başlayıp yüzeye doğru ilerler. Ancak, kar erimeye başlarsa
  sızan suyun etkisi ile çözülme üst kısımlardan da başlayabilir.


  K
  ORUNMA  Dona karşı korunmada ilk aşama,
  dondan en az zarar görebilecek yerlerin tespit edilmesidir. Havanın daha
  hareketli olması nedeniyle yamaçlar don tehlikesiyle daha az karşılaşırlar. Göl
  ve deniz kıyılarındaki rüzgarın etkisindeki yerler, burunlar ve yarımadalar da
  dondan nispeten daha az zarar gören yerlerdir.

  EL-NIÑO


  El-Niño terimi, yüzyıllardan beri yerli halk tarafından, ekvatoral batı Pasifik
  Okyanusu’ndan doğuya akan sıcak yüzey sularının kıyısal Humbolt Akıntısı’nın
  besince zengin soğuk sularının yerine geçmesi sonucunda, her 2-5 yılda bir Güney
  Amerika’nın batı kıyılarında okyanus akıntılarının yönünde ve yüzey sularının
  sıcaklığında gözlenen ani değişikliği açıklamak için kullanılmaktadır. 1990’lı
  yıllarda oluşanlar bir yana, El-Niño’nun etkileri genel olarak 1-2 yıl
  sürmektedir. Bu dönemlerde, tropikal doğu Pasifik Okyanusu’nda ve Peru kıyısı
  boyunca, alize rüzgarları zayıflar ve deniz yüzeyi sıcaklığı yaklaşık 4-5 C°
  kadar yükselir. Bu sıcak sular besin açısından fakir ve yerli türler için
  olağandışı olduğu için, El-Niño olayları Güney Amerika’nın Pasifik kıyısındaki
  balıkçılık etkinliklerinde, özellikle hamsi üretiminde ve öteki deniz
  canlılarının nüfusunda çok büyük azalmalara neden olmaktadır.
  Şekil
  1: Tropikal orta ve doğu Pasifik ikliminde, a) normal (La Niña) ve b) El Niño
  koşulları arasında gözlenen farklar (Türkeş, 1997b: Dickinson ve arkadaşları
  1996’ya göre yeniden çizilmiştir). Walker dolaşımı, El Niño devrelerinde normal
  akışının tersine çalışır: Tropikal batı Pasifik’ten batılı rüzgarlar ve deniz
  akıntıları ile taşınan sıcak yüzey suyu, doğu Pasifik bölgesinde deniz yüzeyi
  sıcaklığını arttırır; termoklin tabakasının eğimi azalır ve besince zengin dip
  suları yüzeye çıkamaz; orta ve doğu Pasifik’te etkili yağışlara neden olan
  yükselici hava hareketleri artar.
  Şekil
  2: Güneyli Salınım İndisi’nin (SOI, normalleştirilmiş Tahiti - Darwin basınç
  farkının), uzun süreli yıllık (Ekim-Eylül arası) değişimi (Türkeş, 1998c: Jones
  ve arkadaşları, 1998’in aylık SOI dizileri kullanılarak düzenlenmiş ve
  çizilmiştir.)  Güneyli Salınım (SO) ise, tropikal Pasifik Okyanusu üzerinde gözlenen geniş
  alanlı bir atmosferik basınç oynamasıdır. Bu olay, Endonezya alçak basınç ve
  güneydoğu Pasifik yüksek basınç alanları arasında hava kütlesi değişimi ile
  karakterize edilir. Güneyli salınımın oluşma zamanı değişken olmakla birlikte,
  ortalaması yaklaşık 2.5 yıldır. Basınçtaki değişiklik, rüzgar şiddeti, okyanus
  akıntıları, deniz yüzeyi sıcaklıkları ve yağış olaylarındaki dalgalanmalar ile
  yakından ilişkilidir. SO, atmosfer dolaşımı paternleri ile yüzey ve derin
  okyanus koşulları arasındaki bağlantıların en iyi belgelenenlerinden biridir.
  Bugünkü bilgilerimizle, deniz yüzeyi sıcaklığı anomalisi oluşumlarının, atmosfer
  dolaşımı tiplerinin kesintiye uğraması ile uyumlu olduğunu ve yüksek atmosfer
  Rossby dalgası konumlarının bu anomalilere karşı çok duyarlı gözüktüğünü
  söyleyebiliriz.  Güneyli Salınım ve sıcak El Niño suları, ENSO (El Niño-Güneyli Salınım) olarak
  nitelendirilen aynı iklim olayının bir parçasıdır. ENSO olayları, normal ya da
  soğuk (La-Niña) koşullarda yüksek basıncın güneydoğu Pasifik üzerinde ve alçak
  basıncın Endonezya üzerinde yerleşmesi (Şekil. 1a) ve El-Niño koşullarında
  Endonezya alçak basıncına bağlı yükselici hareketlerin orta Pasifik’e kayması
  (Şekil. 1b) ile tanınmaktadır. Normal ve El-Niño koşullarındaki basınç dağılışı,
  bölgesel ortalama sıcaklık ve yağış koşullarındaki değişiklikleri yönlendirerek,
  rüzgar ve okyanus dalgalanmalarının değişimi ile sonuçlanmaktadır. Hava
  olaylarının kaydedilmeye başlandığı 1877 yılından beri, El Niño (sıcak olaylar)
  her 2-5 yılda oluşmuştur. Ancak son 20-30 yılda El-Niño, La-Niña’ya (normal ya
  da soğuk olaylara) göre daha sık oluşmuştur (Şekil. 2). Bu dönemde, ekvatoral
  orta Pasifik’teki deniz suyu sıcaklıkları, önceki on yıllara göre önemli ölçüde
  yüksek olma eğilimi göstermiştir. Endonezya ve kuzeydoğu Avustralya gibi, kurak
  koşulların genellikle El Niño devreleri ile aynı zamanda oluştuğu kara
  alanlarındaki yağışlar, normalin altında gerçekleşmiştir. Son yıllardaki ENSO
  davranışları ve özellikle 1990’da başlayan ve 1998’de sona eren en uzun süreli
  El-Niño olayları, geçen 125 yıl ile karşılaştırıldığında olağandışı olarak
  değerlendirilmektedir.  Tropikal orta ve doğu Pasifik Okyanusu’ndaki yaygın El-Niño ısınmasının
  etkileri, küreseldir. Ekvador, Peru, Küba ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin
  güneyindeki şiddetli yağışlar ve taşkın olayları, çoğunlukla kuvvetli El-Niño
  yıllarında oluşur. Avustralya, Endonezya, Filipinler ve Güney Afrika’daki
  kuraklıklar ve çalılık-orman yangınları da, El-Niño’nun izlerini taşır.
  1982-1983 El-Niño olayı, tarihsel kayıtlara göre ekonomik etkisi en büyük olan
  ENSO olayıdır. Bu dönemde, dünya üzerindeki kasırgalardan, şiddetli yağışlardan
  ve taşkınlardan, şiddetli ve yaygın kuraklıklardan, yangınlardan ve tarımsal
  ürün kayıplarından kaynaklanan parasal kayıp, yaklaşık 8 milyar ABD $ olarak
  öngörülmüştür. Ayrıca bu dönemde oluşan doğal afetler ve onlara bağlı
  hastalıklar ve salgınlar sonucunda, yaklaşık 2000 insan ölmüştür. 1990’lı
  yıllarda (1990-1998) oluşan sıcak olayların ve özellikle 1997-1998 şiddetli
  El-Niño’sunun da, en az 1982-1983 olayı kadar can ve mal kayıplarına ve ekolojik
  yıkımlara neden olduğu öngörülmektedir.  El-Niño - Güneyli Salınım, etkileri açısından küresel bir olay olarak kabul
  edilmekle birlikte, onun Avrupa’daki hava olayları ve iklim üzerindeki etkisi,
  güney yarımkürenin tropikal iklim kuşağındaki kadar etkili ve belirgin değildir
  SİKLON
  (FIRTINA)

  Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtınaya siklon (kiklon) denir.  Tropik siklonlar ve ekstra tropik siklonlar olmak üzere iki tür siklon
  vardır. Bu siklonlar bir alçak basınç merkezi etrafında saate ters yönde
  hareket eden rüzgarlara sahiptir. Birbirlerinden bazı farkları vardır.


  Alıntı


  TROPİK SİKLONLAR  Tropik okyanuslar üzerinde oluşur. Fırtına merkezi çevre havasından
  daha sıcaktır. Cepheleri yoktur. En kuvvetli rüzgarlar yeryüzü
  yakınındadır. Tropik siklonlar daha çok yaz mevsimlerinde etkilidir
  .


  Alıntı


  EKSTRA TROPİK SİKLONLAR  Tropikler dışında oluşurlar. Fırtınanın merkezi çevre havasından daha
  soğuktur. Cepheleri vardır. En kuvvetli rüzgarları daha üst
  atmosferdedir. Ekstra tropik siklonlar özellikle kış mevsimi boyunca
  etkilidir.  Kısaca birbirlerinden oluşum yerleri, güçleri ve etki süreleri
  farklıdır. Burada rüzgarlar alçak merkez etrafında saat yönünün tersinde
  eserler. Böylece sıcak hava yükselir. Yükselen hava ortamın nem oranı
  durumuna göre her 100 m yükseklikte 0.6-1.0 derece arasında soğur.
  Havanın soğumasıyla içindeki buhar yoğunlaşmaya başlar ve böylece bulut
  oluşumlarına yol açarken açığa çıkan gizli ısı bulutun gelişmesini
  sağlar.