Posts by PergamoN

  * iran deprem fay hattı ile ilgili görsel sonucu

  Strong mag. 6.0 earthquake - Northwestern Iran on Thursday, 7 November 2019

  Bunun k/gafa bir yüklemesi olur mu? PergamoN  

  Sanmıyorum o bölge sıkışma rejimi altında ters faylanma depremleri meydana geliyor genelde.Doğrudan bir başka depremi tetiklemez ama bölge türkiye/iran,türkiye/ırak sınırları dahil (hakkari,van ) iran/ırak sınırları büyük risk içeriyor.Bu depremden bağımsız başka depremlerde meydana gelebilir.

  Son depremde 5 kişi hayatını kaybetmiş.

  Sismik hareket artan yere hemen tahmin yapıyorlar. Isparta,burdur,afyon üçlüsünde son zamanlarda hareketlilik arttı özellikle burdur epeydir haretketli ve etkili bir deprem olmadı. bunlara bir ekleme daha yapılabilir özellikle son 1 haftadır sismik hareketin dahada arttığı çameli havzası,gölhisar civarı (denizli). bu havzalar normal faylarla sınırlandırılmış, kısa ama birçok fay içeriyor 5-5.5m'luk depremler her zaman meydana gelebilir özellikle sismik hareket artmışsa :) bu faylara ek (doğrultu atım bileşenli faylarda mevcut) ama bunların büyük deprem tekrarlama aralıları kaf'a göre çok daha uzun .

  Ramazan demirtaş;

  MARMARA DENİZİ FAYLARI VE DEPREM DAVRANIŞ MODELİ


  Prof.Dr. Cenk Yaltırak hoca #Marmara Denizi fayları ve #deprem davranış modeli konusunda ne demek istiyor? Konunun daha iyi anlaşılması açısından, kendisi de bu tartışmaya dahil olacaktır diye düşünüyorum.


  1-İzmit Körfezi-Marmara Denizi-Ganos arasında 1509 depremi ile başlayan, 1719, 1754, 1766a, 1766b, 1912 ile devam eden 5-6 farklı segmenti yırtan bir deprem serisi meydana geliyor. Doğu Marmara ile Orta Marmara arasında bir de 1754 depremi var.


  2-Sayın Yaltırak doğudan batıya M7.6, M7.1, M7.4, M7.4 şeklinde 4 parçanın deprem üreteceğini ileri sürüyor. 510 yıl geçmiş 1509 gibi bir depremin yineleneceğini düşünürsek:


  3-Bu 5-6 segmentli yırtılma serisinin başlangıcını 1509 depremi olarak kabul edilirse, 210 yıl sonrasında, 1509 Doğu Marmara parçasının doğusunda 1719 depremi olmuştur.


  4-1509 depreminden 245 yıl; 1719 depreminden 35 yıl sonra, Doğu Marmara parçası ile Orta Marmara parçası arasında 1754 depremi meydana gelmiştir.


  5-1509 depreminden, 257 yıl, 1754 depreminden 12 yıl sonra Doğu Marmara parçasının batısında Orta Marmara parçasında 1766a ve 3 ay sonra Batı Marmara parçasında 1766b depremleri olmuştur.


  6-1509 depreminden 403 yıl; 1766 depremlerinden 146 yıl sonra, 1766 depremlerinin batısında, Ganos parçasında 1912 depremi olmuştur.


  7-Yukarıdaki seriye bakıldığında, 1509 depremini üreten Doğu Marmara parçasının sadece doğusunda 1719 depremi olmuş, batısında ise 1754, 1766a, 1766b ve 1912 depremleri olmak üzere batıya doğru 4 deprem şeklinde seri tamamlanmıştır.


  8-Eğer serinin tekrar başa saracağını düşünürsek, 1999 depremi olmadan önce 1509 depremi benzeri bir depremin Doğu Marmara parçası üzerinde olması gerekmez miydi? sorusu akla gelebilir. Çünkü 1719 depremi 1509 depreminden 210 yıl sonra meydana gelmiştir.


  9-1509 depremi 1509-1912 deprem serisini başlatan ve tetikleyen ana deprem görevi görmüş gibi gözüküyor. Tıpkı 1939-1967 deprem serisinde 1939 depremi gibi.


  10-1509 depreminden 490 yıl sonra, 1999 depremi yerine Doğu Marmara parçasında 1509 benzeri bir deprem meydana gelmiş olsaydı, yukarıdaki 1509-1912 serisi benzeri yeni bir deprem serisi olmaya başlayacaktı.


  11-En doğudaki İzmit parçasında 1999 depremi, Doğu Marmara parçasında 1509 benzeri olası bir depremden önce meydana geldiğine göre ve en batıdaki 1912 depremini oluşturan Ganos parçasında en az 170 yıl deprem üretmesi çok düşük olduğuna göre, yırtılma nasıl gelişecek?


  12-1509 depreminden bu yana 510 yıl; 1754 depreminden itibaren 265 yıl; 1766 depremlerinden bu yana 253 yıl geçmiş durumda.


  13-1999 depreminin 1509'un doğusunda olması, 1509'dan bu yana 510 yılın geçmesi esas alındığında, yırtılmanın ya da deprem serisinin Doğu Marmara parçasından başlayarak diğer üç parçaya doğru batıya, yani doğudan batıya doğru olması güçlü olasılık olarak görünüyor.


  14-1509 depremi olduktan sonra, 245 yıl sonra 1754; 257 yıl sonra Orta ve Batı Marmara parçalarında 1766a ve 1766b depremleri meydana gelmiştir.


  15-SORU: 1999 depreminin, deprem serisini başlatan 1509 benzeri bir depremden önce meydana gelmiş olması; yukarıdaki tarihsel deprem gelişimini nasıl değiştirir?


  16-Doğu Marmara parçasında 1509 benzeri beklenen olası M7.6 büyüklüğünde bir depremin olması durumunda, Orta ve Batı Marmara parçalarında 1509 depreminden 245 ve 257 yıl sonra meydana gelmiş 3 depremi bu kadar süreler beklemeden ay-yıl aralıklarla peş peşe tetikleyebilir mi?


  17-Bir başka deyişle Doğu Marmara parçasında M7.6 büyüklüğünde bir depremin olması durumunda, 1939 depremi sonrası 1942, 1943, 1944, 1957, 1967 serisi gibi ay-yıl aralıklı 3 depremi peş peşe oluşturabilecek zincirleme reaksiyona yol açabilir mi?


  18-Bu sorulara yanıt bulduktan sonra Marmara'daki deprem tehlikesi açıklığa kavuşturulabilir ve bu tehlikeye göre risk azaltma ve müdahale planları gerçekçi olarak yapılabilir. Tehlike sonrası Yaltırak hocanın ivme-hasar ilişkisi devreye sokularak gerekli hazırlıklar yapılabilir.


  19-Marmara'daki deprem tehlikesi sürekli gündemde tutulmalı ve her tür bilimsel çalışmalar, hazırlık, risk azaltma, müdahale planlarına hız verilmeli ve ülkemiz gerçeklerine uygun eylem ve stratejiler devreye konmalıdır.


  20-Unutmayalım ki, "Deprem Unutulduğu An Meydana Gelir"

  Binaya olan güven 6.4lük deprem Filipinler...

  Pek güveniyorlar gibi görünmüyor :)

  2 hafta önce olan 6.4m’lik depremde 7 kişi ölmüştü bu deprem 6.6m olarak kayıtlara geçmiş derinlik sığ 50km (normalde sığ ,bize göre derin) bir deprem 2 depreminde mekanizmaları aynı.

  Emsc’deki bildirimlere göre hasar ve yıkım mevcut.

  Bu depremde ölü veya yaralı varmı herhangi bir bilgiye ulaşamadım.


  Edit: derinlikler revize edilmiş emsc 20km

  Usgs 15.3km vermiş

  Depremlerin çoğu bağımsız depremler 2 fay arasında kalan blokta (sıkışan) alanda meydana geliyor çoğu.

  kırılan fayın tersine gelişen depremler artçı değil çok çok kısa uzunluktaki başka faylarda meydana geliyor bunun yorumunu yapmak için tabi çözümlemelere ihtiyaç var,kırılan alandada mutlaka 3’lük artçılar meydana geliyordur.

  Bölge karabüğün en aktif noktalarından biri aletsel dönemde en büyük deprem 5.3m olarak gözüküyor birde 1953 depremi var tam nerde gerçekleştiği bilinmeyen 6.0m olarak geçiyor.

  canbayrock afrika ve arap plakaları,avrasya plakasına yaptığı kuzey yönlü baskı hareketinin devinimini Carlsberg rifti ile kızıl deniz rifti’nin Açılmasından alır. Yalnız bu carlsberg rifti’nin açılması olayı yaygın olarak bilinenin aksine sürekli bir hareket şeklinde olmayıp düzensiz ve non-periyodiktir. Bu yüzdende afrika ve arap levhalarının anadolu mini plakasına uyguladığı baskıda düzenli bir baskı olmayıp dönemsel olarak bi artar bir azalır.


  2 gün önce +4 ve +5’lik bir kaç adet deprem meydana gelmişti. Carlsberg’de dünkü 6.5’lik atlantik okyanusu depremi değilde carlsberg’deki depremler mesaj veriyor olabilir.

  Çekilme deprem olmadan olmaz, deprem meydana geldikden sonra su çekilir yer hareketine bağlı olarak (çökme,yer değiştirme vb.) su çekilmesi deprem belirtisi değil depremin sonucudur.

  Yeni su kaynakları oluşuyor, yüzeye çıkıyorsa deprem belirtisi olarak kabul görüyor.

  Deprem ihtimali ve korkusu son bir aydır İstanbul’a göçü durdurdu mu ? yada tersine göçe etki etti mi çok merak ediyorum

  İmkan bulsam ben kaçacağım da olası Marmara depremi bölgesi ve civarından

  Göç alıyor veya veriyormu bilmiyorum ama halkın depreme ilgisi çok fazla artmış durumda. Zemin durumuna göre ev değiştirenlerin durumuda azımsanacak sayıda değil

  PergamoN kör atım diye bir atım var mı? Teke tekte Kaliforniya için sürekli kör atımdan bahsettiler. Yoksa çeviri hatası mı var?

  Derpemsiz kayma segmentinden bahsediyorlardır büyük ihtimal, kör atım olarak duymadım daha önce , kaliforniyada bazı segmentlerde bu olay mevcut fay sürekli hareket halinde oluyor sıkışıp büyük enerjiler biriktirmiyor.

  Bu tabi deprem üretmiyor anlamına gelmesin büyük depremler üretmiyor 4,5-5’lik depremler sık yaşanırken büyük deprem kayıtları yok denecek kadar azdır

  Deprem normal bir deprem değildi,artçı dağılımlar sonrasında dile getirmiştim.

  Farkında olup dile getiren uzmanlar olduğu gibi kendi bildiğini okumaya devam edenlerde mevcut.

  Haluk hocada bu işin ehli söyledikleri,çalışmaları dikkate alınacak sayılı kişilerden biridir benim için , sorduğu soruların cevaplarını arayan,araştıran makalesi

  1 kasım’da bilim ve gelecek dergisinde yayınlanacak.


  Peki deprem neden normal değildi?

  1-Odak mekanizması çözümüyle uyuşmayan artçı dağılım

  2-Aletsel dönemde başka varmı,varsada biliniyormu bilmiyorum ama o bölgede ters faylanma çözümü vermesi. 20-25 yıllık verilerde (benim ulaştıklarım) ters fay çözümü bulamadım.


  Doğrultu atımlı faylar 3’e ayrılıyor;

  1.düz doğrultu atımlı faylar

  2. bükümlü doğrultu atımlı faylar

  3. sıçramalı doğrultu atımlı faylar

  olmak üzere üçe ayrılır.

  A:Düz doğrultu atımlı fay B:Bükümlü doğrultu atımlı fay


  Düz doğrultu atımlı faylar;

  arazi ya da harita üzerinde çizgisel gidişli, son derece düzgün ve doğrusal hatlar şeklinde görülür. Bu faylar, makaslama hareketi oluşturmalarına rağmen, fay zonları boyunca önemli deformasyon olaylarına (çökme, yükselme, kıvrımlanma, ters ve normal faylanma gibi) neden olmazlar.


  Bükümlü doğrultu atımlı faylar;

  Fay çizgisi boyunca görülen bükümlerde fayın sol veya sağ yönlü oluşuna ve büklümün sola veya sağa doğru oluşuna göre fay blokları ya birbirini sıkıştırır, ya da blokları birbirinden ayıracak şekilde serbestleştirir.


  Bu depremin lokasyonu ve verdiği çözüm sonrası marmara havzasının çek-ayır sistemiyle çalıştığı (pull-apart) görüşleri benden eksi puan yemiştir.Yanlış hatırlamıyorsam Le pichon ‘da bu görüşü savunuyordu. Oluşuma baktığımızda (çukurluk) çek-ayır sistem çok uygun görünüyor ama %100 o sistemle çalışmıyor demek ki merkez çukurluktaki çökme pull-apart’danmı kaynaklanıyor yoksa normal faylanmalar yüzündenmi sürekli çökme meydana geliyor ilk cevaplanması gereken soru benim için

  Normal faylanma kaynaklı gelişiyor ise 1766-1

  1766-2 faylarının birlikte kırılması çok zor hatta imkansız cenk yaltırak’ın birden fazla deprem olur görüşü artı puan kazanır benden.


  Le pichon,celal şengör ve adını unuttuğum bir kaç kişinin daha savunduğu görüş olan faylar birlikte kırılabilir 8’lik deprem olur vb. Söylemleri eksi puan alır ki bu kişiler çek-ayır havzayı savunuyorlardı yanlış hatırlamıyorsam.


  Haluk hoca’nın 1 kasımda yayınlayacağı makaleyi merak ediyorum şahsen içeriğini nasıl olucak acaba.


  Efsane-Semih fay genişliğini soruyordun sabah görselle örneklendireyim kaf’dan bir kesim;

  Mavi okla gösterdiğim bölge (niksar) belirgin çizgisellik (düz doğrultu atım)sunarken daire içine aldığım kesimde sistem değişiyor bölgedeki coğrafi oluşumlar faylarla ilgili bilgiler içeriyor aslında.

  fay hattinin uzunlugu diyelim 50 km. Genisligi kac km ? Yada metremi ? Uzunluk arttikca genislikte artiyor mu ?

  Her segmentin farklı genişlikleri mevcut kaf çoğu yerde belirgin çizgisellik sunarken ( kısa genişlik) fay zonu dediğimiz 500m ile 1-10km arasında değişen genişlikte segmentlerde mevcut fay uzunluğu ile bağıntılı değil uzunluk artıkça genişlik azalıp veya artmıyor bölgenin jeolojik özellikleriyle alakalı tamamen sıkışma varmı , çek-ayır havzamı, pozitif çiçek yapısımı sunuyor, at kuyruğu modelimi vb. Farklı modellemeler ve isimlendirmeler mevcut merak ettiğin fayın paleosismolojik çalışmalarını bulman lazım bu bilgiyi edinmen için.

  PergamoN çok teşekkürler hocam peki san andreas fayı en son +6 üzeri ne zaman kırılmış? Enerji birikmiş mi? Maks kaçlık deprem bekleniyor bu konuda bir bilginiz var mı hocam?

  Onu bilmiyorum ayrıntılı araştırmak lazım san francisco civarında büyük bir deprem bekleniyor diye biliyorum sadece, san andreasın bazı segmentleri 8’i geçen depremler üretebiliyor. Max 8.1 8.2 oluyor ama

  Temmuz ayında gerçekleşen ridgecrest depremleri san andreas üzerinde değil san andreas’ı dik kesen makaslama zonu üzerinde oldu bölgede yoğun nüfus ve yerleşim yeri olmaması olası kayıpların önüne geçti. Birde 6.4m’lik depremden sonra 7.1’lik deprem göstere göstere geldi uyarısı ihtimal dahilinde yapılmıştı.

  Bende nedenleriyle burda açıklamıştım o zaman yine açıklayım o depremler eşlenik faylanma depremleriydi 1. Deprem 6.4m lik hattın yanı sıra 7.1m’lik depreme neden olan fay uzantısında 6.4’ün artçıları hariç belirgin hareket başlamıştı nitekim 1 gün sonra fay komple kırılarak 7.1’lik deprem üretti.

  Benzer bir durum silivri depreminde olurmu diye endişe ediyordum ama ana segment üzerinde o hareket gerçekleşmedi. Ana fayı dik kesen bu ikincil faylar tetikleyici rol oynuyor genelde