Posts by PergamoN

  MapelPines istasyon yetersizliğidir bu tür az gelişmiş ülkelerde yeterli sismograf yok.Depremlerin belirlenmesi için belli büyüklüğü geçmesi gerekiyor.


  Edit: Patlamada olduğuda söyleniyor, deprem kaynaklı bir sallantı olmayabilir.

  Edit2: 4.6 büyüklüğünü verdiler bende yorumları görünce ciddi birşey oldu sandım.

  Depremin derinliği fazla. Bir de AFAD’da depremin kaydı yok ilginç.

  Kuzey anadolu fay’ının ana kesme zon’unun derinliği 25km(+5,-5km)’dir.İkincil kırıklarda dahil derinlik 10km’nin altına kolay kolay düşmez.

  Ross S.Stein,Aykut Barka,James H. Dieterich

  3 Mart 1997’de yayınlanan o meşhur makale;


  https://web.itu.edu.tr/~barka/pubs/anatolia/anatolia.html


  10 M ≥ 6.7 depremleri 1939-1992 yılları arasında Kuzey Anadolu fayının (Türkiye) 1000 km'sini delip geçerek bir büyük şokun bir sonrakinin nasıl kurulduğunu incelemek için eşsiz bir fırsat sağladı. Harita boyunca yüzey kayması ve hata geometrisini, dizi boyunca stres transferini çıkarmak için kullanıyoruz. Coulomb başarısızlık stresindeki değişikliğin hesaplanması, 10 rüptürden dokuzu, 3-30 yıl boyunca seküler strese eşdeğer olan önceki şoklar, tipik olarak 1–10 bar ile başarısızlığa daha yakın hale getirildiğini ortaya koymaktadır. Hesaplanan stres değişikliklerini, ani gerilim değişikliklerinin hem kalıcı hem de geçici etkilerini içeren bir deprem-çekirdeklenme kurucu ilişkisi kullanarak deprem olasılık kazanımlarına dönüştürüyoruz. Stres değişikliklerinin geçici etkileri, Anadolu dizisindeki tetikleme ve müteakip kopma şokları arasındaki ortalama 10 yıllık dönemde baskındır. Stres değişiklikleri, her olaydan sonraki on yıl boyunca net deprem olasılığında ortalama üç kat kazanç sağlar. Günümüzde fay boyunca birkaç izole bölgede stresin yüksek olduğu hesaplanmıştır. Önümüzdeki 30 yıl boyunca, Ercinzan'ın büyük doğu merkezinin doğusunda M ≥ 6.7 deprem olasılığının yüzde 15, batıdaki batı liman kenti İzmit'in güneyinde büyük bir olay için yüzde 12 olasılık olacağını tahmin ediyoruz. Bu tür strese dayalı olasılık hesaplamaları, başka bir yerde deprem tehlikelerini değerlendirmek ve güncellemek için yararlı olabilir.


  O zaman için daha yüksek ihtimal verdikleri,Erzincan’ın doğusundaki olası deprem hala gerçekleşmezken (1997+30=2027) İzmit depremi sonrası marmara denizi içindeki faylar için verdikleri oran 30 yıl içinde %60’dır (1999+30=2029).


  Aykut barka kuzey anadolu fay hattı üzerinde ilk ciddi çalışmaları yapan türk bilim insanı olup 1977-1981 yılları arasında bristol üniversitesinde KAF üzerine doktora yapmıştır,domino etkisini çözende o ve arkadaşlarıdır.Daha sonradan KAF ve San andreas’ın benzerliği çözülünce USGS’dende gelip ciddi çalışmalar yapılmıştır ,bunların başında dönemin en ünlü jeoluğu USGS üyesi Ross stein geliyor.Adamların olası riski belirleme yöntemine bakın o zaman ki açıklamaları KAF’ın davranışını kesinlikle çözmemiz lazım..

  Buna karşılık KAF son 100 yılda 12 büyük deprem üretirken,San andreas’da bu sayı sadece 2’dir.

  Ölüm yıl dönümü bugün değil ama anmış olalım,türkiye için deprem bilimi konusuda büyük kayıptır.Beynin’deki damar tıkanıklığı sonucu 50 yaşında çok erken vefat etmiştir.1998 yılında kurulmasına öncelik ettiği (ATAG) aktif tektonik araştırma grubu günümüzde çalışmalarına devam etmektedir.

  Haber’de söylenenlere göre hala içerde 110’a yakın kişi mevcutmuş , verilen sayılar sadece çıkarılanlar sanırım.Cumhurbaşkan’ıda toplam 189 kişinin olduğunu söyledi bu kadar zamanda sağlam insan bile dumandan etkilenir büyük geçmiş olsun kayıp sayısı artmaz umarım.