Posts by kuzerkin

  Afrin operasyonunda teröristlerin tahkimatlarını wikimapia üzerinden görebiliyoruz. Kuzeydeki Raco tahkimatı ve Burseya tahkimatları dışında tüm tünel ve hendeklerine arka kapısından girmeyi başaran birliklerimizi kutuluyoruz. Adamlar 7 senedir boşa hazırlık yapmışlar, öyleki ortaçağdayız gibi hala burçlu kale tahkimatı yapan bu teröristlerin de ne kadar direnebileceği de aşikardı zaten.

  İstanbul'da bu sene göremediğimiz çatılarda sarkıt oluşmasını da gördük an itibariyle. Yüzü bıçak gibi kesen soguk insana canlı, kanlı aktif bir organizma olduğunu hatırlatıyor. Bu doğaya karşı çözüm üretme zorunluğuyla karakteri, kültürü zenginleştiriyor. Herhalde sıcak bölge insanlarının kestirilemez karakterinin temelinde bunun eksikliği var. Soğuk kırsal köylerinizden sıcak şehirlere göç etmeyiniz efendiler. Milletçe tuhaf bir yapıya (cinsiyet farketmeksizin çocuk, hayvan istismarları, şiddet, hayvani içgüdüler, kaypaklık vs.) doğru gitmeyelim.

  Birşeyi daha açıklamam gerek sanırım. Özellikle Orta Asya'ya takıntılı milliyetçiler de bu dezenformasyona çok hizmet ediyor. Örneğin; Öz Türk balası diye Mongoloid yapıya sahip çocuk fotoları falan paylaşıyorlar. Türk çekik gözlü olmalıymış gibi bir algıya hizmet ediyorlar ve ya onların dışında da bu algı piyasaya çok sürülen bir yabancı meşrepli bir argüman olarak kullanılıyor. Bunun yanında tüm milleti Türklüğünden şüphe duyar hale getirmeye çalışmaktalar. Sanki, dedelerimizin eli armut toplamış, nenelerimizi ise Rum'u, Ermeni'si, Çerkez'i aynı anda münasebette bulunarak tüm genlerimiz değiştirmişler gibi yaygara koparmaktalar. Bir de bunlar Rumluğundan, Ermeniliğinden o kadar emin olarak yapıyorlar ki bu algıyı...
  Türki halkların takip edebildiğimiz tarihi kaynakları genellikle Çince, Farsça, Arapça, Soğdca vs. Bu kaynaklarda Türk tipi olarak ne çekik gözlülükten ne de mongoloid yapıdan söz edilir. Renkli gözlülük, yüksek burun, sırma saç, ve sert sakallı oldukları en erken kaynaklardan itibaren takip edilebilir. Genom araştırmalarında da renkli gözün sadece orta asya halklarında olduğu ve 4bin yıl önce İpek yolu üzerinden dünyaya yayıldığı kanıtlanmıştır. Biz niye Orta Asya'dakilere benzemiyoruz sorusuna gelince;
  Dünyadaki 16 milyon insanın direkt olarak dedesi Cengiz Han olduğu söylenir. Cengiz Han'ın ordusunun %90'ı Türklerden oluşmasına rağmen Moğol genlerini dünyaya yaymak adına askeri birlikleri dahi vardır. Özetle, 12yy. Moğol istilası döneminde Orta Asya Türkleri bu durumda çokca etkilenmiştir. Moğollar ile kültürel olarak aynı millet olduğumuz için sonuçların bu yönlü gelişmesi de olağan bir durumdur. Aynı yöntemi Anadolu'ya Balkanlar'a, Ön Asya'ya gelen Oğuz Türkleri de tatbik etmişlerdir tabi... 300 milyona yaklaşan Türki halk nüfusunun %70 kadarı Ön asyada yaşayıp, mongoloid yapıya zaten sahip değildir. Oğuz tipolojisini birebir yansıtmaktadır.


  Sonuç olarak ise, tüm bunların hiç bir önemi yok. Aşırı ırkçılığa maruz bırakıp özgüvenimizi kaybetmemizi, aşağılık hissiyle teslimiyetçi davranıp yüzlerce yıllık Şark Sorunu diye (bugün adı BOB) adlandırdıklarını çözüme kavuşturmak peşindeler. Yersek...

  @4 Şubat Çok haklısınız. Dil herşeydir. Düşünülen dilin, karakterimizden zihin yapımıza o kadar çok etkisi var ki.. İmkanım olsa farklılıklardan kimlik edinen herkesi aç susuz bırakıp ülke sınırlarından bikaç km dışarı çıkartıp şöyle 1-2 gün orada tutarım. Anlasınlar Vatan'ın ne demek olduğunu.

  @kuzerkin Başkanlık sistemi dışında tüm söylediklerinize harfiyen katılıyorum. Başkanlık sisteminin ''kazara da olsa '' bütünlük getirebileceğine inanmıyorum.

  Bir toplum bilimci ve tarihçi olarak, söz konusu sistemi sadece fetret devri olarak adlandırılacak bir dönemin "tüy dikme" aşaması olarak değerlendiriyorum. Uzun vadede geçerli olabileceğini sanmadığımdan pragmatik bakmakta sıkıntı görmedim. Bir insan ömrü içerisinde yaşanan değişiklikleri pek tarih süzgecinde değerlendiremeyiz. Artık soy-sop bilgisi erişilebilir bir uzaklıkta oldugu için bu dönemin mümessillerinin nesilleri, onları pek hoş anmayacak...

  @4 Şubat Hepimiz aslında önce dünyalıyız :) Kısacası İnsan kimliği etrafında birleşebilirsek tüm bu tartışmaların ne kadar ucuz olduğunu göreceğiz ancak şu an insanlığın idrak kapasitesi ciddi anlamda düşük radikalizmin had safhada olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Keşke bir yerlerden birileri gelse de bari onlara karşı sen şusun busun demeden güzelce birleşebilsek hocam :D

  Dünyamızı istila eden uzaylılar için elbette hepimiz dünyalıyız :)) Çocukca gelecek ama şöyle bir sıralama yaptım; Ben > Aile > Geniş Aile > Sosyal Çevre > Hava Forum :)) > Hemşehir> VATAN> DİL_DİN> DÜNYA... Bu sıralamaya göre gelen tehdite göre birleşmeliyiz fikrindeyim.

  @snowstorm1 Özellikle de bir psikolojik harb yöntemi olarak batılı ülkelerin ülkemizdeki uzantıları bunu 70lerden beri yogun bir şekilde uygulayarak hepimize bir güzel yedirtti. Millet olarak bir bütünlük hissiyatını parçalamak üzere vatandaşlık kavramını yoketmek ve ülkeyi millet bilincinden bölünmeye götürecek süreci hazırlamaya çalıştılar ve hızla da devam ediyorlar. Kendi ülkelerinde ise bu tür söylemleri zikretmek vatandaşlıktan atılmaya kadar gidiyor oysaki. En son Avustralya'da, Avustralya önceliklikle bir ülkeden ziyade bir kıtadır diyen profesörü sınırdışı ettiler. Benzer kararlar ABD, Fransa gibi ülkelerde de uygulanıyor.
  Ülkemizde de bu havucu her kanattan siyasiler sürekli bir malzeme olarak kullanmayı kendilerine kâr gördüler, öyle çeşitli kimlikleri sahiplendiklerini söyleyerek bundan siyasi emel elde etmeye çalıştılar. Batı ve siyasiler bağlamında bu mutualist ilişki düzeyi, kısır döngü halinde devam etmekte ancak kazara da olsa başkanlık sistemi daha bütüncül bir söylemlemlere mecbur kılacağı siyasileri bu kısır döngüden çıkarabilir. Bunun sonuçlarını Afrin'de görmekteyiz.
  Bir toprak parçası, üzerinde birlikte yaşama gayesi taşıyan toplulukla birlikte vatan olur. Töresi ile beraber ise kadim devletimizin temelini oluşturur. Tam da burada mermer gibi birleşmiş bu kitleyi zaman içerisinde ümmetçi, kürtçü ve ırka dayalı milliyetçi kanatları oluşturarak Sevr planınında olduğu gibi çok parçalı fedaratif yapıyla birbiriyle didişerek enerjisini yitirip kolay lokma haline getirilmek isteniyor. Buna karşı her kanattan fikre sahip milleti oluşturan her birey söylemlerinde çok dikkatli olmalı. Ancak, görüyoruz ki "tabutçu" çok. 1999 depreminde yıkılan evleri soymak için doluşan akbabalar gibi çözülmelerden nemalananlar sarmış her yeri.

  Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka "Türk" denir. Türk'ün kelime anlamı Törük yani töreli, töre sahibi demektir. Yani anayasası olan, devleti olan demektir. Tarihsel olarak da GökTürk Devleti vatandaşlarına verilen ünvandır. Boylar, Oğuz, Kırgız, Uygur vs. değişse de yay geren tüm bozkır halklarına GökTürk vatandaşı ise Türk denir. Sonrasında devletsiz kalan kurucu boy Oğuzlar'a ise Türk'e benzeyen anlamında Türkmen denilmiştir.
  Türklüğü vatandaşlık isminden çıkarıp etnisite ismi yaparak Kürt'e Laz'a ve ya herhangi bir etnik ayrım taşıyan diğer unsurlara denk hale getiremeyiz. Bu ülke vatandaşı olan herkimse ona Türk denir. Türk anlamını ırki boyutta algılayan Kürt'te Laz'da Türkmen de bu ülkeye yazık etmektedir.
  Bu ülke soyu nereye dayanırsa dayansın Türk ulusunun ülkesidir. O ulus cumhuriyeti kuran halkın ta kendisidir. Önce bir zihnimizi bulandıranların niyetlerini anlayalım.37 ayrı etnik kimlikle sınıflandırmaya çalışanları, 30 bin yıl önce milletler ayrılmamışken ortaya çıkan gen formlarını hesaba katarak Türksün Kürtsün Lazsın Ermenisin diyenlerin amaçlarını anlamaya çalışalım. İnsanların atlar, köpekler gibi sınıflandırılamayacağını idrak edelim. Medeniyetin geldiği bu noktada ortak payda olan 2200 yıllık kültürümüzün ve her türlü kültürel zenginliğimizin devamlılığı dışında bir ortak gayemiz, vatandaşlık kurumunun dışında bir siyasi kimliğimiz olmayacağına akıl erdirelim.


  Şu yazdıklarım, T.C Anayasası'nın yorumu değil bildirdikleridir. Siyasi içerik yoktur. Lütfen iyi niyetli de olsa 80 milyonu aşkın vatandaşımızı farklı etnik kimlik isimleriyle belirtmeyiniz.

  @snowstorm1 Teşekkür ederim uyarınız için, söylediklerimiz birbiriyle paralel aslında, ben eksik yazmışım siz düzeltmişsiniz. Örnek verdiğim şekilde yorumlar yazanlar için dediklerim geçerli yoksa hepimiz dua ediyoruz en basit haliyle "Allah'ım ne olur kar yağsın" gibi. Ama orada belirttiğim şekildeki yorumlardan çok görüyorum ve çok sorunlu bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu ayrımı açıklamadan yazmış olmam yanlış anlaşılmasın.

  Genel olarak yorumlarda dikkatimi çeken bir detay var, paylaşmak istedim. Kar yağsın diye dua ediyoruz, "yaradan"dan niyaz eyliyoruz falan ama fındık üreticileri forumuna yada çiftçi forumlarına bakalım çiçekler açtı, yağarsa mahfoluruz, yağmasın diye dua ediyorlar...
  Her forumun ayrı tanrısı mı var arkadaşlar, cahiliye devri tanrıları gibi kabile tanrısı mı uyduruyoruz bu şekilde. Kelime-i şahadet ile ters düşmeden yapın, HF'nin, İstanbul'un, ülkenin, dünyanın, tüm kainatın tek değil mi yaradanı. Herifçioğlu diyor ki "Allah (c.c) bizimledir, zafer inananlarındır". Çok afedersininiz ama o fındık üreticisinin, çiftçinin Allah'ı değil mi o dediğin. Bölgecilik de aynı şekilde. İnançlı görünmenin! prim yaptığı zamanlarda olabiliriz de siz yine de Allah, kitap çok karıştırmayın bu işlere... Mevlam neylerse güzel eyler tüm insanlar için, herşeyin vardır bir sebebi, hepsi "BİR" hepsi Hak'tan...