Posts by Karl Kar

    İçinde bulunduğumuz dönem doğanın dengesinin insan eliyle müdahaleye uğraması ve şekillenmesini ifade ediyor. 20. yüzyılın başındaki bilimsel ilerleme teknolojik ilerlemeyi hızlandırdı. Bu durum sanayileşmeyi daha da hızlandırarak küresel ısınmayı tetikleyen bir etmen oldu. son dönemde küresel mali sermaye kâr odaklı düşünerek doğanın tahribatını önemsemedi. Atmosfer bir çok etmeni içinde barındıran, durağan olmayan bir durumu ifade eder. eğer insan müdahalesi artar ise bu yaşadıklarımız da kaçınılmaz oluyor. atmosfer kendinden menkul bir biçimde kaotiktir. tahmin edilmesi güçtür. fakat küresel ısınma ve sadece kâr odaklı bir sanayi üretimi bu kaotik durumu daha da kaotik bir satha çekerek havanın tahmin edilebilirliğini zorlaştırmaktadır. teknolijik ilerleme hava tahminlerine olumlu yansımakla beraber doğanın tahribatı ile atmosefirin kaotik yapısının perçinlenmesi, ters bir orantı yaratarak atmosferik yorumlamaları güçleştirdi.

    Hülasa; uluslararası modellerin ellerindeki bunca bilimsel alet ve olanağa rağmen uzun vadeli tahminler de yanılırlarken burda modelleri yorumlamaya çalışarak ortaya birşeyler koymaya çalışan arkadaşların üstüne gitmek, bu değişen doğa koşullarını göz ardı ederek suçlu bulmaya çalışmak pek hakkaniyetli durmuyor.

    Bahsettiğimiz sistem için modellerde mutabakatın saglanmamasi çok düşündürücü akşama ecmwf ve gfs bir birine yakın çıktılar vermeliler ikisi ayrı tellerden çalıyor vade de uzun bir vade değil bu kadar ayrı olmaları neden acaba? Aynı coğrafi hava hareketlerini baz alarak çıktıklarını sunuyorlar eee bu farklılık neden? Kafam karışık gerçekten bu konulara hakim bir arkadaş detaylı bir bilgilendirme yaparsa müteşekkir olurum.

    İki senedir kar'a hasret kaldık bu sistemle hasretimiz kesin dinecek mi acaba? Bu soruya ben şimdilik olumlu cevap veremiyorum maalesef geçen sene modeller çok ters köşe yaptı bizi pazartesi herşey kesinleşir gibi umarım kar yağar çünkü beyaz gelinlik çok yakışıyor İstanbul'a