Judah COHEN Röportajı

 • Cohen:3 En azından Kanada ve ECMWF tahminlerine dayanan yaklaşan etkinlik için en iyi analoglar Ocak 2003 ve Şubat 2010'dur. Bu kışa benzer El Niño kışları olur. Ocak 2015 ve Mart 2016 aynı zamanda El Niño kışlarıydı, ancak PV davranışı mevcut PV bozulmasının öngörülen davranışından farklıdır. Buna karşılık, Şubat 2018 ve Ocak 2013’te, Kuzey Amerika’nın kız kardeşi girdabı, her ikisi de La Niña kışları olan batı Kuzey Amerika’da yoğunlaştı. Tam kapsamlı olmasına rağmen Ocak 2009'da ayrıca bir La Niña kışı ve kız kardeşi vorteksi Kuzey Amerika’nın doğusuydu.

  Geçen haftaki blogda ve önceki bloglarda da tartıştığım gibi, PV bozulmalarından anında bir troposferik yanıt ve gecikmiş bir troposferik yanıt olduğunu gözlemlemekteyim. Böylece, en son sekiz PV bölmesini takip eden Kuzey Yarımküre (NH) yüzey sıcaklığı anomalilerini analiz etmek için, sıcaklık anomalilerini, bir MMW'nin elde edildiği tarihten hemen sonraki iki hafta (PV henüz ayrılmamış olsa bile) Şekil ii ve daha sonra, aşağıdaki üç ila altı hafta arasında veya kış sonuna kadar (yaptığım istisna Mart 2016 içindi) Şekil iii .

  Immediate_temp_impacts.png

  Şekil ii . A için gözlemlenen yüzey sıcaklığı anomalileri (gölgelendirme) a) 11-24 Şubat 2001 b) 18-31 Ocak 2003 c) 24 Ocak-6 Şubat 2009 d) 9-22 Şubat 2010 f) 6-19 Ocak 2015, g) 6-19 Mart 2016 ve h) 12-25 Şubat 2018.

  PV yer değiştirmelerinde olduğu gibi olay değişkenliği için büyük olay vardır. Bazı genellemeler sunulabilse de. Gelen Kretschmer ve diğ. 2018 , önemli bir PV kesilmesinin ardından en güçlü soğuk sinyalin Kuzey Avrasya (ayın geri kalanı için sıcaklık tahmini ile tutarlı, bakınız Şekil 3 ) olduğunu ancak Şekil ii'ye dayanarak her zaman doğru olmadığını gösterdik. Olası bir uyarı, Avrasya'nın kız kardeşi vorteks karaya kilitlendiğinde PV bölünmesinin ardından Kuzey Avrasya'da soğuk olmasıdır. Kardeş vorteksinin Kuzey Kutup Okyanusu'ndaki sokaklarında durduğu kışlar için, Ocak 2003, Ocak 2015 ve Mart 2016'daki gibi nispeten ılımandı. Kuzey Amerika'da, Kretschmer ve diğ. 2018daha karışık bir sinyal bulduk ama yine de bazı genellemeler yapmaya başlayabileceğimizi düşünüyorum. Kuzey Amerika’nın kız kardeşi vorteksi batı Kuzey Amerika’da ise, o zaman Batı Kuzey Amerika’da, örneğin Ocak 2013 ve Şubat 2018’te daha da soğuklaşır. Ocak 2003, Ocak 2009 ve Şubat 2010. Ya da en azından Twitter'da söylediğim gibi, genel bir kural - PV'nin gittiği yer, böylece soğuk hava gidiyor.

  Delayed_temp_impacts.png

  Şekil iii . A için gözlemlenen yüzey sıcaklığı anomalileri (gölgelendirme) a) 25 Şubat - 31 Mart 2001 b) 1 Şubat - 14 Mart 2003 c) 7 Şubat - 21 Mart 2009 d) 23 Şubat - 29 Mart 2010, e) 21 Ocak - 3 Mart 2013 f) 20 Ocak - 2 Mart 2015, g) 20 Mart - 30 Nisan 2016 ve h) 26 Şubat - 31 Mart 2018.

  Gecikmiş sıcaklık tepkisi için olay değişkenliği açısından yine yüksek bir olay söz konusudur, ancak şimdilik bir genelleme yapacağım. Bir PV bölünmesinin ardından Doğu ABD ve Kuzey ve / veya Batı Avrupa için soğuk sıcaklık olasılığının zamanla artması. Her zaman istisnalar vardır, Doğu ABD’de Ocak 2006’da (burada gösterilmemiştir ancak iki hafta önce dahil edilmiştir) ve Şubat 2001’de Avrupa’da olduğu gibi istisnalar da vardır; Bu, Kretschmer ve diğ. 2018kağıt ancak hakemlerin talebi üzerine çıkarıldı. Önemli bir PV bozulmasını takiben bir ila üç hafta arası NH sıcaklık anomalilerini gösterir. Önemli bir PV bozulmasının hemen ardından gelen en güçlü soğuk sinyal Avrasya kıtasının iç kısmıdır. Bu analiz, tahmin modellerinin yaklaşan PV bozulması için yakın süreli yüzey sıcaklığı tahmini ile desteklenmektedir (bkz. Şekil 3 ). Ancak zamanla en güçlü soğuk sinyal, Avrupa dahil Avrasya kıtasının kenarlarına taşınır. Soğuk sinyal ayrıca Orta ve Doğu Kuzey Amerika'da zamanla güçlenir. Ayrıca PV bölünmesinin Kuzeydoğu ABD’deki yıkıcı kar fırtınasını desteklediğine dair gözlemim.

  weeks-1-3-copy.png

  Şekil iv .

  Şekil iv . Önemli PV bozulmaları için yüzey sıcaklığına yakın bir gecikmiş karışım ortalama değeri d) 0-7 günlük bir gecikme; e) 7-14 günlük bir gecikme; ve f) 14-21 günlük bir gecikme. Tüm panellerde, önemli değerler (P <0.05) kapaklarla gösterilmiştir.

  Sonuç olarak, öngörülen PV bozulmalarında hala belirsizlik var ve PV bozulmalarının ortaya çıkması ne kadar uzun sürerse, herhangi bir etkinin yüzeye ulaşması o kadar uzun sürecektir. Ve PV'nin ayrılıp ayrılmayacağı ve kardeşi vortekslerinin yerini ve yerini bölerse, makul havalarda çok önemli farklar yarattığını iddia ediyorum. Ancak, güçlü bir PV bölünmesi, hem Doğu ABD hem de Avrupa için kısa vadede şiddetli kış havası olasılığını ve daha uzun vadede artışı sağlar. Ayrıca, PV bozulma ile ilgili dolaşım anomalileri tropopausa ulaşana kadar en son makalem Cohen ve ark. 2018 .

  NH dolaşımında önemli bir rol oynayabileceğini düşündüğüm son bir şey deniz buzu anomalileridir. Aylardır, bu kış en büyük deniz buzu anomalilerinin Barents-Kara Denizlerinde olacağını tahmin ettim. Bu, günümüzün Şekil 15'inde oldukça belirgindir. Tipik olarak bir PV bozulmasının ardından tipik olarak bloklama Grönland'da odaklanır. Ancak Grönland yakınlarındaki bol miktarda deniz buzu ve Barents-Kara Denizlerinde deniz buzu bulunmaması, bu kış Avrupa'ya daha yakın olan engellemenin geleceğe odaklanmasına yardımcı olabilir. Strong Scandinavian / Barents-Kara Seas engelleme, Avrupa’daki soğuk havanın doğuya doğru kaymasını destekleyebilir. Soğuk hava Doğu Avrupa'ya akabilir, ancak Batı Avrupa'dan engellenebilir.

  Beklentilerimi twitter ve blogda hala gelişen PV bozulmalarına dayanarak güncellemeye devam edeceğim.

 • Cohen:4 Yakın Vadeli Koşullar

  1-5 gün

  AO şu anda nötrdür (Şekil 1 ), Kuzey Kutbu'ndaki karışık jeopotansiyel yükseklik anomalilerinin ve NH'nin orta enlemleri arasındaki karışık jeopotansif yükseklik anomalilerinin bir yansımasıdır (Şekil 2) . Jeopotensiyel yükseklik anomalileri, Kuzey Atlantik'in orta enlemleri boyunca karışık jeopotansiyel yükseklik anomalileriyle birlikte İzlanda ve Grönland'da karıştırılır (Şekil 2) ve bu nedenle NAO da nötrdür.

  Figure1_12242018.png

  Şekil 1 . ( a ) 00Z 24 Aralık 2018 GFS topluluğundan 10 hPa'da tahmin edilen günlük ortalama AO. ( b ) 00Z 24 Aralık 2018 GFS grubundan tahmin edilen günlük ortalama yüzeye yakın AO. Gri çizgiler, her bir bireysel üyeye ait AO endeksini ve kareler içeren kırmızı çizgi tarafından verilen ortalama AO endeksini gösterir.

  Halen Batı Avrupa'da merkezlenmiş yükselen / pozitif jeopotansiyel yükseklik anomalilerinin ( Şekil 2 ), bu hafta Avrupa’nın büyük bölümünü doğuya doğru yaydığı ve hafta boyunca normalin üzerinde normal sıcaklıkların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir ( Şekil 3). Urallar'da merkezli sırt ekimi / pozitif Coğrafik potansiyel anomalileri bookending doğu ve batı Asya'da-düzleme / negatif Coğrafik potansiyel anomaliler ile Kuzey Asya'da bir omega bloğu ( Şekil 2 ) Northern Asya'nın çok boyunca normal sıcaklıklarının altında normal yaygın hasıla edeceği tahmin edilmektedir ( Şekil 3 ). Tersi paternin Güney Asya'da Güneydoğu ve Güneybatı Asya'da sırılsıklam olmasıyla birlikte Güney Asya'da çukurlanma olacağı tahmin edilmektedir, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'da normal sıcaklıkların üstünde normal sıcaklığın altında ancak kuzey Hindistan kıtasındaki normal sıcaklıkların altında vereceği tahmin edilmektedir (Şekil 3).

  500mb_HGT_2018122400_Days0_0.png

  Şekil 2. 00Z 24 Aralık 2018'de gözlemlenen 500 mb jeopotansiyel yükseklikler (baraj; konturlar) ve jeopotansiyel yükseklik anomalileri (m; gölgeleme).

  Alaska ve batı Kuzey Amerika'daki çukurlaşma / negatif jeopotansiyel yükseklik anomalileri, doğu Kuzey Amerika'nın çoğunda aşağı havza / pozitif jeopolik yükseklik anomalilerini zorlamaktadır ( Şekil 2 ). Bunun Alaska ve Batı Kuzey Amerika'da normal ve normal sıcaklıkların altında olması ve Doğu ABD’nin büyük bir kısmı için normal ila normal sıcaklıkların altında olacağı tahmin edilmektedir ( Şekil 3 ). Orta Kanada’da Kuzey Akım’a ait akışın, bu hafta Batı Kanada’daki daha soğuk havanın bir kısmını Doğu Kanada’ya da taşıdığı tahmin edilmektedir (Şekil 3).

  T2m_2018122400_Days1_5.png

  Şekil 3 . 25 - 29 Aralık 2018 arasındaki tahmini yüzey sıcaklığı anomalileri (° C; gölgeleme). Tahmin, 00Z 24 Aralık 2018 GFS topluluğudur.

  Çukurlaşma ve / veya soğuk sıcaklıklar, Batı Asya'ya ve Türkiye de dahil olmak üzere Uzak Doğu Avrupa’ya geniş çapta yeni kar yağışı getirecek, daha düşük sıcaklıklar ise Baltık Ülkeleri ve Güney İskandinavya’da kar erimesine neden olacaktır ( Şekil 4 ). Kuzey Amerika'da, çukurlaşma ve soğuk hava sıcaklıkları Alaska, Batı ve Güney Kanada ve Batı ABD bölgelerine yeni kar yağışı getirecek, daha düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu ABD'de kar erimesine neden olacaktır ( Şekil 4 ).

  SNOW_2018122400_Days_01_05.png

  Şekil 4 . 25 - 29 Aralık 2018 tarihleri arasında öngörülen kar yağışı anomalileri (mm / gün; gölgeleme). Tahmin 00Z 24 Aralık 2018 GFS topluluğudur.

  Ara SINAV

  6-10 gün

  AO'nun Kuzey Kutbu boyunca çoğunlukla negatif jeopotansiyel yükseklik anomalileriyle ( Şekil 5a ) önümüzdeki hafta nötr ile hafif pozitif arasında olduğu tahmin edilmektedir (Şekil 1 ). Ve Grönland'da zayıf ancak pozitif jeopotansiyel yükseklik anomalileriyle birlikte, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin önümüzdeki hafta hafif negatife yakın olması bekleniyor.

  Figure5_12242018.png

  Şekil 5. (a) Kuzey Yarımküre'de 30 Aralık 2018 - 3 Ocak 2019 tarihleri arasında tahmini ortalama 500 mb jeopotansiyel yükseklikler (baraj; kontürler) ve jeopotansif yükseklik anomalileri (m; gölgeleme). (B) 4-8 Ocak 2019. Tahminler, 24 Aralık 2018 00z GFS topluluğuna aittir.

  Binicilik / pozitif jeopotansiyel yükseklik anomalilerinin bu dönemde Avrupa'nın çoğuna egemen olduğu tahmin edilmektedir ( Şekil 5a). Bunun, sırtın akış yukarı tarafındaki kuzeyden akışın hala normal sıcaklıkların altında normal destekleyeceği Batı Rusya hariç, İngiltere dahil olmak üzere, çoğu Avrupa için normal ila normal sıcaklıklara yol açması muhtemeldir ( Şekil 6 ). Geçen dönemden omega desen şimdi Kamçatka doğu merkezli mansap-düzleme / negatif izgesindeki yükseklik anomalisi olan Orta Sibirya'da merkezli sırt ekimi / pozitif izgesindeki yükseklik anomalisi olan bu dönemde (doğuya hafifçe kayması tahmin ediliyor Şekil 5a). Bunun Batı ve Doğu Asya için normal ila normal sıcaklıkların altına düşmesi, ancak Sibirya'nın çoğu için normal ila normal sıcaklıkların üstüne çıkacağı tahmin edilmektedir ( Şekil 6 ). Bu arada, Güney Asya'nın çoğunda ( Şekil 5a ) , yükselen / pozitif jeopotansiyel yükseklik anomalilerinin , Orta Doğu ve kuzey Hindistan kıtasındaki Asya'da normalden yüksek ve normal sıcaklıklara yol açacağı tahmin edilmektedir ( Şekil 6 ). Kuzeydoğu Asya'da kuzey akışında güneyden akan soğuk hava, Güneydoğu Asya'da normal veya normal sıcaklıkların altına düşmesine neden olacaktır ( Şekil 6 ).

  T2m_2018122400_Days6_10.png

  Şekil 6 . Öngörülen yüzey sıcaklığı anomalileri (° C; gölgeleme) 30 Aralık 2018 - 3 Ocak 2019'dan itibaren. Tahminler, 00Z 24 Aralık 2018 GFS topluluğuna aittir.

  Doğu Kanada ve Northeastern ABD (genelinde-düzleme / negatif izgesindeki yükseklik anomalileri derinleşen ile Batı Kıyısı boyunca daha batıda Kuzey Amerika genelinde merkezli anomalisi Çizgilenme / pozitif izgesindeki yüksekliğini zorlar Dateline'da yakın merkezli derinleşen-düzleme / negatif izgesindeki yükseklik anomalileri Öngörülen Şekil 5a ). Kuzey Amerika'da ortaya çıkan sıcaklık anomalilerinin Alaska, Kuzey ve Doğu Kanada'da normal sıcaklıkların altında normal olduğu tahmin edilmektedir ( Şekil 6 ). Kalan oluklanma, batı ABD'de iç sıcaklığın normalin altına düşmesine neden olurken, güney batıdaki akış Doğu ABD'de normal sıcaklıkların üzerinde devam eder (Şekil 6).

  SNOW_2018122400_Days_06_10.png

  Şekil 7 . Tahmin edilen kar yağışı anomalileri (mm / gün; gölgeleme) 30 Aralık 2018 - 3 Ocak 2019 arasındadır. Tahminler 00Z 17 Aralık 2018 GFS topluluğuna aittir.

  Çukurlaşma ve soğuk hava, Kuzey ve Batı Asya, İskandinavya, Doğu ve muhtemelen Orta Avrupa’nın çoğunda yeni kar yağışı olasılığını getirecektir ( Şekil 7 ). Kuzey Amerika'da, Alaska'da, çoğu Kanada'da ve Kuzey ABD'de yeni kar yağışı mümkündür ( Şekil 7 ). Giderek daha ılıman sıcaklıklar, Batı Kanada ve Batı ABD'nin bazı bölgelerinde kar erimesine neden olabilir ( Şekil 7 ).

  11-15 gün

  Kuzey Kutbu için öngörülen karışık jeopotansiyel yükseklik anomalileri ile ( Şekil 5b ), AO'nun bu dönemde nötr olması muhtemeldir ( Şekil 1 ). Grönland'da zayıf pozitif basınç / jeopotansiyel yükseklik anomalileri ile birlikte, KAO'nun bu dönemde de hafif negatife nötr kalması öngörülmektedir ( Şekil 1 ).

  Sürme / pozitif jeopotansiyel yükseklik anomalilerinin Kuzey Avrupa’nın çoğunda kaldığı, ancak Batı Asya’daki oluklanma / negatif jeopotansiyel yükseklik anomalilerinin Kuzey Avrupa sırtını kesen Güney Avrupa’da güneybatıya uzanacağı tahmin edilmektedir ( Şekil 5b ). Kuzey Avrupa’daki yüksek yüksekliklerin İngiltere de dahil olmak üzere Kuzey Avrupa’nın çoğu için normalden normal sıcaklıkların üstüne çıkmasına neden olurken, Güney ve Orta Avrupa’da düşük yükseklikler normal veya normal sıcaklıkların altına düşebilir ( Şekil 8).). Batı Asya haricinde, Doğu Sibirya'da ve Aleutyalılar'da aşağı havza / negatif jeopotansif yükseklik anomalileri ile Batı Sibirya'da merkezlenmiş sırt / pozitif jeopotansiyel yükseklik anomalileri ile birlikte, normal Asya üstünde normal yükseklikler tahmin edilmektedir . ( Şekil 5b ). Bu model, Batı Asya ve Doğu Sibirya ve Kuzeydoğu Asya için normal ila normal sıcaklıkların altında, Batı ve Orta Sibirya Orta Doğu, Kuzey Hindistan, Pakistan ve Güneydoğu Asya için normalin üzerinde normal sıcaklıkların üzerindedir ( Şekil 8 ).

  T2m_2018122400_Days11_15.png

  Şekil 8, . Tahmini yüzey sıcaklığı anomalileri (° C; gölgeleme) 4 - 8 Ocak 2019'dan itibaren. Tahminler, 00Z 24 Aralık 2018 GFS topluluğuna aittir.

  Aleutians ve Alaska'nın ortasındaki dip oluklanma / negatif jeopotansiyel yükseklik anomalilerinin doğu Kuzey Amerika'daki aşağı doğru oluk / negatif coğrafi yükseklik anomalilerine sahip Rockies üzerinde merkezlenen batı / Kuzey Amerika'da aşağı akan sırt / pozitif jeopolitik yükseklik anomalilerini desteklemeye devam ettiği tahmin edilmektedir ( Şekil 5b ). . Bu, Doğu Kanada ve Doğu ABD için normal ila normal sıcaklıkların altında Batı Kanada ve şimdi Batı ABD'de normal ila normal sıcaklıkların altında olmaya devam edecektir ( Şekil 8 ).

  SNOW_2018122400_Days_11_15.png

  Şekil 9 . Tahmin edilen kar yağışı anomalileri (mm / gün; gölgeleme) 4 - 8 Ocak 2019 arasında. Tahminler 00Z 17 Aralık 2018 GFS topluluğuna aittir.

  Bir kez daha, Türkiye, İskandinavya, Doğu ve Orta Avrupa dahil olmak üzere Sibirya, Batı Asya da dahil olmak üzere kuzey Avrasya'nın çoğunda ek kar yağışı yaşanabiliyor ( Şekil 9 ). Alaska ve kuzey ve Doğu Kanada’da mevsimsel ve soğuk sıcaklıklara ve hatta Kuzeydoğu ABD’nin potansiyel olarak yeni kar yağışı destekleyecektir ( Şekil 9 ). Hafif sıcaklıklar, Batı Kanada ve Batı ABD'de kar erimesine neden olabilir ( Şeki

 • Cohen :5 son. Uzun vadede

  30 gün

  Polar başlığın jeopotansiyel yüksekliğinin (PCH'ler) en son grafiği genel olarak troposferdeki ve özellikle de stratosferdeki normal PCH'lerin normalden yüksek olduğu tahmin edilmektedir ( Şekil 10 ). Alt troposferdeki neredeyse normal PCH'ler, bu hafta öngörülen nötr AO ile tutarlıdır ( Şekil 1). Stratosferik PCH'lerin öngörülen ani stratosferik ısınmaya uygun olarak bu haftadan başlayarak kuvvetli bir şekilde ılık / pozitif olacağı tahmin edilmektedir. Stratosferdeki yukarıdaki normal PCH'ler, önümüzdeki iki hafta boyunca negatif stratosferik AO ile de tutarlıdır ( Şekil 1).). Sıcak PCH'lerin tropopausa doğru aşağı doğru ilerlemesi ve orada durması beklenmektedir. Sıcak / pozitif PCHS’lerin nihayetinde troposfere yayılmasını bekliyorum. Troposfer içine aşağı doğru ilerlemesini uzatmamak, bunun yerine tropopozda sona ermesi bilinen bir model önyargısıdır.

  GEFS_EnsembleMean_PCH_2018122400.png

  Şekil 10 . Gözlenen ve tahmin edilen günlük kutup başlığı yüksekliği (yani, 60 ° N poleward alan ortalamalı jeopotansiyel yükseklikler) standart anomaliler. Tahminler, 00Z 24 Aralık 2018 GFS topluluğuna aittir.

  Dalga Aktivitesi Akısı (WAFz) veya poleward ısı aktarımı grafiği, şu anda haftanın geri kalanı için devam edecek olan büyük bir genlik darbesini göstermektedir (Şekil 11 ). WAFz'nin bu darbesinin, kutupsal girdabı daha da bozacağı ve kutupsal stratosferde en azından küçük bir ani stratosferik ısınmaya neden olduğu, ancak çoğu modelde büyük bir stratosferik ısınma veya MMW öngördüğü tahmin edilmektedir. PV bozulması MMW statüsüne ulaşmasa bile, yakın bir zamanda tahmin edilmeyen WAFz darbeleri yakın gelecekte bunu yapabilir.

  GEFS_EnsembleMean_WAFz_2018122400.png

  Şekil 11. Dalga etkinliği akışının (WAFz) standartlaştırılmış anomalileri, ortalama 40-80 ° N poleward'ı gözlenen ve tahmin edilen günlük dikey bileşeni. Tahmin, 00Z 24 Aralık 2018 GFS topluluğudur.

  Şu anda stratosferik PV, Doğu Sibirya'da merkezlenmiş sırt ve beraberindeki ısınma ile İskandinavya'da merkezlenmiştir ( Şekil 12 ) . Yaklaşan WAFz nabzının stratosferik PV'yi kuzeydoğu Kanada'da biriyle İskandinavya'da diğeriyle iki kardeş girdapına bölmesi ve Doğu Asya'dan ısınan sargının kutup ısınmasını yükseltmesi ve sırtın merkezini Alaska'ya yaklaştırması bekleniyor ( Şekil 12 ) .

  Figure12-12242018.png

  Şekil 12. (a) ' Aralık 2018 24 için kuzey yarımkürede (ve sıcaklık anomalileri (gölgeleme ° C); Jeopotansiyel yükseklikleri (kontür baraj), 10 mb Analiz b ) Aynı şekilde ( a) Aralık 2018 30 ortalama öngörülen dışında - 3 Ocak 2019. Tahminler, 00Z 24 Aralık 2018 GFS işletme modeline aittir.

  Etkiler bölümünde tartışıldığı gibi, stratosferik bir PV yer değiştirmesi veya ayrılması Aralık ayının son haftasında ve Ocak ayının ilk haftasında daha fazla görünmektedir. Ancak Etkiler'de tartıştığım gibiBuradaki bölüm, stratosferik ısınmanın doğası ve davranışı ile ilgili hala belirsizliğini koruyor. Stratosferik ısınmanın zirvesini takiben, sıcak / pozitif PCHS'nin troposfere “damlaması” beklerdim. Ortalama olarak bu damlama yaklaşık iki hafta sürer. Ancak daha önce tartıştığım önceki bloglarda, stratosferik bir ısınmaya ve gecikmeli bir tepkiye sıklıkla ve hemen yanıt veriliyordu ve bunlar belirgin şekilde farklı olabilirdi. Etkiler bölümünde, öngörülen stratosferik ısınmadan beklenen gecikmeli etkileri tartışıyorum. Ani bir stratosferik ısınma genellikle sadece stratosferde değil, yüzeyde de ılık bir Kuzey Kutbu'na yol açar. Ve daha sıcak bir Kuzey Kutbu, Doğu ABD de dahil olmak üzere NH orta mevsiminde daha sert kış havalarını tercih eder. Ve öne sürdüğü gibi EtkileriPV bölünmüşlüğün bir kısmı, Avrupa’nın daha uzun vadede soğuk olmasını da tercih eder. Modeller bu kalıbı doğru bir şekilde çözmekte zorlanıyor. Modellerin sıcak PCH'ler tropopausa ulaşana kadar mücadele etmesini bekleyin.

  H500_FULL_Jan_2019_2018122400.png

  Şekil 13, . Kuzey Yarımküre'de Ocak 2019'da tahmin edilen ortalama 500 mb jeopotansiyel yükseklikler (baraj; kontürler) ve jeopotansiyel yükseklik anomalileri (m; gölgeleme). Tahminler 24 Aralık 2018 CFS'den alınmıştır.

  Bu haftanın bloğuna , İklim Tahmini Sisteminden (CFS; parseller dünün dört üyesini temsil ediyor ) aylık 500 hPa jeopotansiyel yükseklikleri ( Şekil 13 ) ve Ocak ayı için yüzey sıcaklıklarını ( Şekil 14 ) tahmin ediyorum . CFS tahmini oldukça geç kalmıştır ancak olumlu bir Pasifik-Kuzey Amerika (PNA) modeli ve negatif AO imzasıyla sonbaharın başlarında çözümüne geri dönmüştür. Troposferde için tahmini Doğu Avrupa ve Batı Asya, Kuzeydoğu Asya, Southcentral Asya, Aleutians ve doğu Kuzey Amerika (genelinde olukları ile Arktik, Batı Kanada ve Doğu Asya için bombelenme olan Şekil 13 ). Bu kalıp, Batı Avrupa, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Batı Kuzey Amerika'nın çoğu için ılıman sıcaklıkları, Batı Asya, Sibirya, Hindistan alt kıtası, Kuzeydoğu Asya, Doğu Kanada ve Doğu ABD için soğuk sıcaklıkları desteklemektedir ( Şekil 14 ). Tahmin edilmese de, bu model Doğu Avrupa'daki soğuk sıcaklıkları da destekleyecektir.

  T2m_ANOM_Jan_2019_2018122400.png

  Şekil 14 . Januray 2019 için Kuzey Yarımküre'de tahmini ortalama yüzey sıcaklığı anomalileri (° C; gölgeleme). Tahminler 24 Aralık 2018 CFS'den alınmıştır.

  Yüzey Sınır Koşulları

  Arktik Deniz Buzları

  Arktik deniz buzu büyüme hızı yavaş bir oranda devam eder ve normalin çok altında kalır. Bununla birlikte, negatif deniz buzu anoamitleri artık çoğunlukla tek bir bölgeyle sınırlıdır - Barents-Kara Denizleri ( Şekil 13 ). Grönland ve çevresindeki normal deniz buzulları normal ve normal kanarya takımadaları kış mevsimi NAO'yu destekleyebilir. Son araştırmalara göre, Çukçi ve Bering denizlerindeki düşük deniz buzu anomalileri orta ve doğu Kuzey Amerika'daki soğuk sıcaklıkları tercih ederken, Barents-Kara denizlerindeki düşük deniz buzu Orta ve Doğu Asya'daki soğuk sıcaklıkları tercih etmektedir, ancak bu konu tartışmalıdır. Son araştırmalar, stratosferik PV'nin gücü ile en yüksek korelasyona sahip bölgesel anomalilerin, düşük Arctic deniz buzunun tercih ettiği Barents-Kara denizleri bölgesinde olduğunu göstermiştir.zayıf kış PV. Bununla birlikte, bu kış Barents-Kara Denizlerinde en büyük olumsuz anormallikler sürecek ve giderek kış ayları boyunca en çok kayma / engelleme için tercih edilen bölge olabilir. Alaska yakınlarındaki düşük yükseklikler ve daha düşük sıcaklıklardaki tahminlerin yakın vadede Çukçi ve Bering denizlerinde deniz buzunun büyümesine yardımcı olmaya devam edeceğini umuyorum.

  N_daily_extent_12232018.png

  Şekil 15. 23 Aralık 2018'de gözlemlenen Arktik deniz buzu miktarı (beyaz). Turuncu çizgi 1981-2010 yıllarına dayanarak iklimsel olarak deniz buzunun genişliğini göstermektedir. Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC) izniyle. Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC).

  SSTs / El Niño / Güneyli Salınım

  Ekvator Pasifik deniz yüzeyi sıcaklıkları (SST) anomalileri ılık kalır ve El Niño koşullarını destekler ( Şekil 13).) ve tahmin, bu kış için muhtemelen El Niño koşullarını ılımlı hale getirme olasılığı zayıf. Beklentiler Orta Pasifik El Niño için beklentiler olmuştur, ancak en sıcak SST anomalileri belirsizlik devam etse de, şimdi Güney Amerika kıyılarına yakın, kanonik bir El Niño'ya benzemektedir. NH'de gözlemlenen SST'ler, özellikle Kuzey Pasifik'te normalin oldukça üzerinde kalsa da, normalde SST'ler bölgesel olarak mevcuttur. Alaska yakınlarındaki Kuzey Kuzey Pasifik'teki normal SST'lerin çok üstünde, 2013/14 ve 2014/15 yıllarındaki "blob" kışlarını andırıyor ve önümüzdeki aylarda orta-troposferik sırtları destekleyebiliyorlar. Ancak Alaska yakınlarındaki sıcak SST'ler sonbaharda oldukları kadar olumlu değil.

  SSTAnom_20181223.png

  Şekil 16 . En son haftalık ortalama SST anomalileri (23 Aralık 2018'de sona erecek). NOAA OI Yüksek Çözünürlüklü veri kümesinden gelen veriler.

  Halen Madden Julian Salınımı (MJO) 5. aşamadadır ( Şekil 14 ). Bununla birlikte, MJO'nun 6. aşamaya geçmesi ve daha sonra iki hafta boyunca hiçbir MJO tehdidi lehine olmadığı yere uyanması beklenmektedir. MJO'nun 5. ve 6. aşamaları, Alaska'nın doğu Kuzey Amerika'da ılıman sıcaklıklar ile çukurlaşma ve dağılma eğiliminde olduğunu ve Kuzey Amerika'daki öngörülen dolaşım modelini etkileyebileceğini ancak bunun etkisinin sadece kısa vadeli olduğu görülüyor.

  ECMF_phase_51m_small.gif

  Şekil 17 . MJO endeksinin geçmiş ve tahmin değerleri. 00Z 24 Aralık 2018 ECMWF modelinden tahmin değerleri. Sarı çizgiler, bireysel topluluk üyeliğini gösterir; yeşil çizgi ise topluluk ortalamasını gösterir. Modelin “yayılması” ölçüsü gri gölgelendirme ile gösterilir. Sektör numaraları, MJO'nun fazını belirtir, coğrafi etiketler bu aşamada anormal konveksiyonun nerede meydana geldiğini gösterir. Resim kaynağı: http://www.atmos.albany.edu/fa…ndy/waves/phasediags.html

  Kuzey Yarımküre Kar Örtüsü

  Kar örtüsü avansı Avrasya'ya tırmanmaya devam ediyor ve şu anda dekadal araçlara yakın. Soğuk hava sıcaklıkları batıya Batı Asya'ya ve ardından Doğu Avrupa'ya gelecek hafta yayılmaya başladığında kar örtüsü ilerlemesi daha da ilerleyebilir. Geçtiğimiz Ekim ayında normal kar örtüsünün üzerinde, kuzey Avrasya'nın kuzeyindeki kuvvetli Sibirya yüksek, soğuk hava sıcaklıklarını ve önümüzdeki kış, ardından NH kıtalarındaki soğuk hava sıcaklıklarını zayıflatan bir kutupsal girdap / negatif AO'yu tercih ediyor.

  Figure18_12232018.png

  Şekil 18. 23 Aralık 2018 tarihine kadar gözlemlenen Avrasya (en üst) ve Kuzey Amerika (en alt) kar örtüsü kapsamı. Resim kaynağı:

  https://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/snow/HTML/snow_extent_plots.html

  Kuzey Amerika'daki kar örtüsü, Doğu ABD'de ılıman sıcaklıklara yakın seviyedeki düşük seviyelere geriledi. Bu sonbaharda, Kanada genelinde kar yağmasının erken ilerlemesi, muhtemelen Kuzey ABD'de kışa erken başlamasına katkıda bulunmuştur

 • Cohen abimizin eline saglik. Demek istedigi bisey var. Kim yakaladi bilmiyorumda . Nötr nötr daha elde var nötr demek istiyor. Ortave uzun vadede de bundan bajsediyor. Pv ile ilgili hala beliraiklerin olduguni belirtmis. Bizim oldugumuz konum itibari ile normaller ve alti olacagiz demis. Bu iyi gelisme.

 • cohenden anladigim 2 hafta boyunca soguklarin olacagi bolgede olacagimiz aralik sonu ocak basi polar vortex in bolunurse belli degil bolundugu taktirde iskandinavin bir bolgesi ve ulkemizinde icinde bulundugu bolgelerde extra kar yagislarina sebep olacagi ve uzun soluklu soguklara merhaba diyecegimizi belirtmis kisaca

 • 1. How do you expect the Stratospheric warming affect South-Eastern Europe and especially Turkey?

  The details of the stratospheric warming are still not known. However, if the polar vortex splits into two daughter vortices with the minor vortex over eastern North America and the major vortex over Western Asia/Eastern Europe, then I think the stratospheric warming could bring cold weather to Southeastern Europe and Turkey.

  2. Do you think those warmings will happen much more in winters?

  I have been arguing in my research papers that accelerated Arctic warming contributes to more frequent polar vortex disruptions or stratospheric warmings. Accelerated Arctic warming contributes to both less fall and winter Arctic sea ice but especially in the Barents Kara Seas and more extensive Eurasian fall snow cover both of which favor a northwestward expansion of the Siberian high. A northwestward expansion of the Siberian high projects onto the climatological large waves of the atmosphere that amplifies the vertical energy transfer from the troposphere to the stratosphere. An increase in the vertical energy transfer results in a greater number of stratospheric warmings.

  3.What do you think about the little ice age and relationship with the reduction of the sun spots?

  Sunspots is not my area of expertise. I was taught in graduate school that the Little Ice Age coincided with a reduction in the number of sun spots. But was there a physical connection between the two I can’t really comment on but sounds plausible to me.

  4.Are meteorological events just coincidence or a circle?

  Not sure of the meaning of your question but I am not a big believer in coincidences in meteorology. I tend to think there are physical reasons for meteorological events and that they are connected.

  5.Last, what would you like to give a message to Turkey and the amateur meteorology followers?

  I believe that it is important to be passionate about your work and that passion can compensate for many other flaws. I feel that I have been able to contribute to our understanding of the climate system but because I am smarter but because I am very passionate. We need more passionate contributors in the field.

 • 1. Stratosferik ısınmanın Doğu Avrupa ve özellikle de Türkiye'yi nasıl etkilemesini bekliyorsunuz?


  Stratosferik ısınmanın detayları henüz net değil, ancak Eğer stratosferik polar vortex iki küçük parçaya bölünür ve bu küçük iki parçanın küçüğü Kuzeydoğu

  Amerika'ya büyük olan parçası ise Batı Asya/Doğu Avrupa'ya giderse; işte o zaman stratosferik ısınma Güneydoğu Avrupa ve Türkiye'ye soğuk havalar getirebilir.


  2. Sizce bu ısınmalar önümüzdeki kışlarda daha mı sık olacak?


  Ben araştırmalarımda da bu konuyu sıkça tartışıyorum; kutup bölgesindeki ısınma daha fazla ve sık bir şekilde kutup girdabında (polar vortex) bozunmaya yol açacaktır. Hızlanan kutup ısınması hem sonbahar hem de kış mevsiminde daha az deniz buzu olmasına yol açıyor. Özellikle de Barents-Kara denizinde. Bu durum Avrasya kar örtüsünün daha fazla olmasına ve Sibirya yüksek basıncının kuzey-batıya daha fazla genişlemesine sebep oluyor. Kuzey-Batıya fazlaca genişleyen Sibirya yüksek basıncı atmosferin iklimsel geniş ölçekli rüzgarlarını geri yansıtıyor ve bu durum dikey enerji olarak rüzgarların troposferden stratosfere doğru yükselmesine sebep oluyor. Bu dikey enerji transferi arttıkça; stratosferde çok sayıda ısınma yaşanıyor.


  3. Beklenen Mini buzul çağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu durumun güneş lekelerinin azalması ile bir ilgisi var mı?


  Güneş lekeleri benim uzmanlık alanım değil. Ben ihtisasımı yaparken bana mini buz çağlarının güneş lekelerindeki azalma nedeniyle olduğu anlatılırdı. Ancak bu iki durum arasında bir bağlantı olup olmadığını bilmiyorum ama yinede bana mantıklı geliyor.


  4. Sizce meterolojik olaylar bir rastlantı mıdır yoksa döngü müdür?


  Ben meteorolojik olayların bir rastlantı olduğuna inanmıyorum. Ben meteorolojik olayların fiziksel olaylar olduğuna ve bu sebeplerin birbirine bağlı olduğuna inanıyorum.


  5. Son olarak, Türkiye'ye ve amatör meteoroloji sevdalılarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?


  Bir iş hakkında tutkulu olamanın çok önemli olduğuna ve bunun birçok eksiği gidermede yardımcı olacağına inanıyorum. İklim sistemi anlayışına olan katkılarımın daha akıllı olmam nedeniyle değil; daha tutkulu olmam nedeniyle olduğuna inanıyorum. Bu konuda daha fazla tutkulu katılımcılara ihtiyacımız var.