Hukuki İşlem Başlatılan Üye

 • " Geçmiş yıllarda hakaret içerikli eylemleri gerçekleştiren kullanıcılar hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatmamıştık. Fakat son zamanlarda bu kötü niyetli kişilerin sayısının arttığını görmekteyiz. Bu sebepten dolayı Hava Forum yönetimi olarak bu şekilde hakaret içerikli eylemleri Hava Forum'un gerek internet sitesi gerekse sosyal medya hesaplarında gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında hukuki yollara başvuracağımızı belirtmek isteriz. Hakaret etmeyi bir meziyet olarak gören bu kişi ya da kişilerin sitemize kayıt olurken ip adreslerinin serverımızda kayıt altına alındığını ve yazdıkları hakaret içerikli yazılarının esasında silinmediğini hatırlatırız.


  Aralık ayından itibaren tüm bu eylemleri gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli deliller toplanmış olup, 2018 Ocak ayında topluca Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edilecek ve hukuki süreç yakından takip edilecektir. Şikayetlerin sonuçsuz kalacağını düşünüp eylemlerini devam ettirmek isteyen kullanıcılarımıza geçmişte yaptığımız şikayetleri adli makamlarda araştırmalarını tavsiye ederiz.


  Bütün bu tavsiyelerimizden ve uyarılarımızdan sonra halen forumda hakaret içerikli eylemlerde (küfür v.b.) bulunan kişi ya da kişiler olursa sadece Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunmakla yetinmeyip, hukuk davası yoluna da başvurarak tazminat talebinde bulunacağımızı belirtiriz. Özetle meziyet sanarak forumda gerçekleştirdiğiniz küfür v.b. hakaretleriniz neticesinde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile tazminat davasında hükmedilen miktarda tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz.


  İlgili mevzuat:
  Türk Ceza Kanunu Madde 125:
  (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
  (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
  (3) Hakaret suçunun;
  a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
  (4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
  (5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır "


  Geçtiğimiz günlerde forumda bir uyarı metni yayınlamıştık. Uyarı metninin ardından artık hiçbir kullanıcının affedilmeyeceğini hakaret içerikli eylemler sebebiyle yargı yoluna gidileceğini belirtmiştik. İşte açılmış bulunan bu konu üzerinden hakaret içerikli eylemler nedeniyle haklarında hukuki işlem başlatılan üyeleri paylaşacağız. Konu kilitlidir, tamamen bilgilendirme amaçlı açılmıştır.


  • Üye adı: "selin" - Üyelik tarihi: 28/12/2017 - Küfür içerikli eylemin gerçekleşme vakti: 28/12/2017 20:33 - İp tespiti: Yapıldı
 • Bu tür klavye çakallarının yaptıkları yanlarına kalmayacak.Şikayetlerden hiçbir şekilde vazgeçilmeyecektır.HF yönetimi adına hatırlatırım.Konu yukarıda kalsın.Zaman zaman hatırlatma mesajlarına devam edilecek.