Deprem Bildirim Konusu

 • K.maraş taraflarındaki bu depremler beni endişelendiriyor açıkçası 1 aylık deprem aktivitesine bakınca bir hat boyunca küçük depremlerin biriktiği görünüyor ki elazığ depreminden sonra bu bölgede stres birikmesi olduğu da aşikar sonumuz hayrolsun. Umarım sıkıntılı bir durum yaşamayız.

 • Geçtiğimiz haftalarda Narlı fayının kuzeyinde bir deprem etkinliği başlamış en büyükleri 3.8Ms olan bir takım düzensiz depremler meydana gelmişdi bu depremlerin en son 1114 ve 1513'de (7.0-7.5) (tartışmalı) deprem üreten sismik boşluk konumundaki Türkoğlu/Gölbaşı segmentiyle alakası yoktu Gokhanhocaoglu bağlantısı olabilirmi diye soru yöneltmiş,bağlantısı olmadığı söylemiştim , birkaç gün sonra ama bağlantılı ama bağlantısız bunun verisi elimizde yok ,Aletsel dönemde tamamen suskun olan Gölbaşı/Türkoğlu segmentinin Türkoğlu tarafı ilk defa +4M deprem üretti , Doğu anadolu fayının aletsel dönemde en suskun kesimi olan bu segmentin 1114/1513'ü geçtim 1900-Günümüz (Aletsel dönem) depremselliği baz alındığında her an +6.5Mw deprem üretebilecek kapasitede olduğu söylenebilir, tarihsel dönem depremselliğide doğru ise bu büyüklük +7.2 Mw'nin üstüne çıkar ,Narlı fayının riski tamamen tartışmalı oraya girmiyorum Narlı fayı ve yakın çevresi 2012'de 5.1Mw ve 4.8Mw büyüklüğünde biri normal biri oblik fay olmak üzere tali fayların kırılmasıyla 2 deprem yaşamıştı.Türkoğlu depreminin çözümü , Daf'la uyumlu ana fayda meydana gelen bir deprem olduğunu doğruluyor. Türkoğlu/Gölbaşı'nda risk çok yüksek ama ne zaman sonra büyük bir deprem olacağı konusunda yorumda bulunulamıyor her zaman ki gibi Elazığ/Sivrice , Malatya/Doğanyol 6.8Mw (2020) depreminin etkisi varmı, varsa ne kadar bilemiyoruz columb stres analizlerinde bu segmente aktarılan depremi tetikleyebilecek ekstra bir stres aktarımı yok ama bu segment'de yıllardır kırılma eşiği olan 35'barlık columb stres'i ölçüyor.


  Yine Gönen depremi hakkında fazla bilgim olmadığını söylemiştim MTA kendi detaylı açıklama yapmış;


  MTA Yerbilimleri Portalı üzerinden alınan bilgilere göre 21 Temmuz 2022 tarihinde Gönen (Balıkesir)’de meydan gelen deprem ve artçı şoklarının güncellenmiş Türkiye Diri Fay Haritasındaki (Emre ve diğerleri, 2013) yeri Şekil 1’de gösterilmiştir. Depremin merkezüssü, Türkiye Diri Fay Haritası’na göre Gönen ilçesinin yaklaşık 15 km kuzeybatısına rastlayan bir alanda bulunmaktadır. MTA tarafından 2004-2011 yılları arasında yürütülen “Türkiye Diri Fay Haritası’nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması Projesi” kapsamında deprem bölgesinin de içinde olduğu alanlarda hava fotoğrafı ve uydu görüntüleri destekli 1:25.000 ölçek hassasiyetinde arazi çalışmaları yürütülmüştür. MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Türkiye Sismotektonik Haritası’nda (Duman ve diğerleri, 2017) Gönen (Balıkesir) yakın dolayında aletsel ve tarihsel dönemde pek çok depremin meydana geldiği görülmektedir ,Avrupa-Akdeniz Sismolojik Merkezi (EMSC)’ne bağlı sismoloji kurumları tarafından önerilen ve fayın niteliğini gösteren hızlı odak mekanizması çözümleri ve artçı şokların dağılımı birlikte değerlendirildiğinde, depremin Güney Marmara bölgesinde, Yenice-Gönen Fayı ile birlikte en önemli aktif faylardan biri olan Sarıköy Fayı üzerinde meydana geldiği yorumlanmaktadır. Sarıköy Fayı; K60°D doğrultulu, 66 km uzunluğunda, sağ yanal doğrultu atımlı bir fay olup, Mw 7,2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir (Emre ve diğerleri, 2018). Sarıköy Fayı üzerinde en son tarihsel deprem 6 Mart 1737 tarihinde meydana gelmiş olup (Ambraseys, 2002), 285 yıldır bu fay üzerinde yüzey yırtılmasıyla sonuçlanmış büyük deprem meydana gelmemiştir. Sarıköy Fayı’nın eş değeri niteliğindeki Yenice-Gönen Fayı üzerinde MTA tarafından yürütülmüş olan kapsamlı paleosismoloji çalışmalarına göre (Kürçer ve diğerleri, 2019) kayma hızı 2,65 ± 0,15 mm/yıl olarak hesaplanmıştır. Sarıköy Fayı’nın da benzer kayma hızına sahip olduğu değerlendirilmektedir. Sarıköy Fayı üzerinde meydana gelebilecek Mw>6,0 büyüklüğünde bir deprem, yerel zemin özellikleri nedeniyle başta Gönen olmak üzere, Biga, Yenice gibi merkezlerde zemin büyütmesine bağlı hasar meydana getirebilir.

 • Code
  2022.08.03 23:20:57 39.0550  40.4207    4.3   -.- 3.6 3.8  SUDUGUNU-(BINGOL)                 İlksel

  External Content twitter.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

  Bir gönüllünün yüreğinden daha güçlü bir yürek yoktur.

 • Code
  2022.08.07 11:02:01 36.1198  29.6260    20.5   -.- 4.3 4.0  BAYINDIR-KAS (ANTALYA)   Kaş'ta bir kere 4'lük bir depreme yakalanmıştım tek katlı bir apartta pek hoş olmuyor fazla hissettiriyor kendini.